Αντώνης Χρυσόγελος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Εισηγητής Σεμιναρίων
emailFacebookLinkedIn

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Novartis Hellas/Sandoz division - rhGH Product Specialist (1/1/2017 – Σήμερα)
• Pharmathen Hellas S.A. – rhGH Product Specialist (1/12/2015 – 31/12/2016)
• Pharmathen Hellas S.A. – COPD Product Specialist (1/9/2014 – 30/11/2015)
• Pharmathen Hellas S.A. – Ιατρικός Επισκέπτης (1/1/2014 – 31/8/2014)
• UCB S.A. – Senior Product Specialist (3/7/2007 – 31/12/2013)
• Μινέρβα Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων – Πωλητής Key Account Ν. Ελλάδος (3/10/2005 – 2/7/2007)
• UNILEVER HELLAS A.E.B.E./ALGIDA – Marketing Assistant (2/12/2003 – 30/9/2004)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Pharma Industry Lead Mentor για το project “Career Orientation for Schools” των 100Mentors.com (23/11/2015 – Σήμερα)
• Εισηγητής σε σεμινάρια Πωλήσεων, Project Management στο IST College (6/2018 – Σήμερα, 12 ώρες)
• Εισηγητής σε σεμινάρια Πωλήσεων, Project Management, Time – Stress – Conflict – Change Management στο Future Business School (11/2015 – Σήμερα, 123 ώρες)
• Μέντορας με σκοπό την Εκπαίδευση, την Πρακτική Άσκηση & την Πιστοποίηση στο Λιανικό Εμπόριο για άνεργους νέους 18-24 ετών στην ΕΣΕΕ (17/3/2017 – Σήμερα)
• Μέντορας για 20 νέους Επιχειρηματίες (164 ώρες) & εισηγητής σεμιναρίων Πωλήσεων, Επιχειρηματικότητας, Marketing, Καινοτομίας & Management σε άλλους 30 νέους επιχειρηματίες (30 ώρες) στο πλαίσιο του Mentoring Project στην ΕΕΔΕ (1/12/2014 – 30/11/2015).
• Sales Training Coordinator στο KEB BU στην εταιρεία UCB S.A. (1/7 – 31/12/2013)

ΑΝΤΙΠΡΩΣΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
• Workshop: Η Τέχνη της Συμβουλευτικής Πώλησης
• Βασικές Αρχές Marketing
• Επιχειρηματικότητα Μικρών Επιχειρήσεων (Startups)
• Καινοτομία & Επιχειρείν
• Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
• Βασικές Αρχές Διαπραγματεύσεων
• Project Management
• Time – Stress – Conflict – Change Management