Βίκυ Κάουλα
Life & Business Coach, Σύμβουλος Σχέσεων-Προσωπικής Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Συμβουλευτικής και Life & Business Coaching
emailFacebookLinkedIn

H Βίκυ Κάουλα είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έχει λάβει επίσης εκπαίδευση στη Συμβουλευτική στο Συστημικό Σκέπτεσθαι και στην Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Στελεχών Επιχειρήσεων στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ), στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Προσέγγιση και στο Life & Business Coaching στο School of Natural Health Sciences (SNHS) και έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Ψυχαναλυτική Διαδικασία, καθώς και στην Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μία από τους βασικούς συνεργάτες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας «Συνείδηση» και στον τομέα της συμβουλευτικής ειδικεύεται στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων, της επικοινωνίας, της αυτογνωσίας, καθώς και στη χάραξη στόχων σε όλους τους τομείς της ζωής και την υλοποίησή τους σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο, όπως επίσης και στη διαμεσολάβηση διαζυγίου, ως σύμβουλος ζευγαριών που αποφασίζουν να χωρίσουν ώστε το διαζύγιό τους να είναι πιο ομαλό και να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ηρεμία όλων των εμπλεκομένων.

Δραστηριοποιείται με ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, συμβουλευτική ζευγαριών, εφήβων, γονέων και το συντονισμό εργαστηρίων με θέματα σχέσεων, συμβουλευτική γονέων, αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης.

Επιπλέον διδάσκει σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας "ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ".