Στέλλα Γαμβρέλλη
Δικηγόρος, LL,M. Eur., Μ.Δ.Ε., Πιστ. Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Συντονίστρια Διαλόγων, Personal, Executive & Team Coach
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
emailTwitterLinkedIn

Η Στέλλα Γαμβρέλλη είναι δικηγόρος (LL.M. Eur., Μ.Δ.Ε.), πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.), με ειδίκευση στην οικογενειακή και τη σχολική διαμεσολάβηση, συντονίστρια ιδιωτικών και δημοσίων διαλόγων, personal, executive & team coach και εκπαιδεύτρια ενηλίκων.

Εδώ και μια δεκαετία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε εταιρείες, οργανισμούς, ομάδες και ιδιώτες, χρησιμοποιώντας και συνθέτοντας διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους, με στόχο πάντα την προαγωγή ειρηνικών λύσεων και την ενίσχυση της αυθεντικής επικοινωνίας, της συμμετοχής, της συνεργασίας και της συλλογικότητας στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Το πάθος της είναι να υποστηρίζει τους ανθρώπους και τις ομάδες, ώστε να σχεδιάζουν την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, να αναπτύσσονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να δημιουργούν όσα ονειρεύονται στην ζωή και την πορεία τους.

Άρθρα της Σ. Γαμβρέλλη