ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
financial

Σεμινάρια: Χρηματοοικονομικά

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 725 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 18/10/2021
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια και τις δεξιότητες για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους εικόνα, να διασφαλίσουν την εκτέλεση των συναλλαγών τους, να διαφυλάξουν...
ΑΘΗΝΑ 06/09/2021
Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών και των εννοιών των IFRS για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων, Εκτίμηση της επίδρασης που έχουν τα IFRS για έναν οργανισμό, Δυνατότητα ανάλυσης και ερμηνείας οικονομικ...
ΑΘΗΝΑ 28/05/2021
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: εξηγήσουν το διεθνές θεσμικό πλαίσιο του financial reporting, συζητήσουν και να εφαρμόσουν τα υφιστάμενα IAS/ IFRS σε πρακτικές περιπτώσεις, προετοιμάσουν...
ΑΘΗΝΑ 23/04/2021
Σε συνδυασμό με Πιστωτική Πολιτική και Αυτοματοποίηση Είσπραξης Απαιτήσεων, Μορφές Χρηματοδότησης και Αναπτυξιακά Προγράμματα μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας....
ΑΘΗΝΑ 13/10/2020
Με αντικείμενο την χρηματοοικονομική ανάλυση, την διαχείριση πιστωτικής πολιτικής και τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/10/2020
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση και στην Ερμηνεία των Ισολογισμών & Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων με τη χρήση των Αριθμοδεικτών. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον τρόπο κατάρτισης των Ι...
Εκπαίδευση ταμιών στην αναγνώριση γνησίων ή μη χαρτονομισμάτων. Δεδομένου του έντονου φαινομένου της κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων ΕΥΡΩ στη χώρα μας δημιουργήθηκε η ανάγκη της άμεσης, γρήγορης και πάνω απ’ όλα έγκ...
ΑΘΗΝΑ 21/09/2020
Στο Σεμινάριο αυτό, παρουσιάζονται τα βήματα κατάρτισης ενός αξιόπιστου Προϋπολογισμού, που περιλαμβάνουν: Την στοχοθέτηση των Πωλήσεων με τη χρήση μοντέλων Πρόβλεψης, τον Οικονομικό Σχεδιασμό προκειμένου η Επιχείρηση ......
ΑΘΗΝΑ 02/09/2020
Tο CFA είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος τίτλος στον τομέα των επενδύσεων και των οικονομικών αναλυτών. Ο τίτλος απονέμεται από το CFA Institute Αμερικής μετά από επιτυχία στις εξετάσεις σε τρία επίπεδα (Levels) σπουδών....
ΑΘΗΝΑ 17/07/2020
Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πτυχές του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από την μέχρι σήμερα εφαρμογή και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά, σε πρακτ...
ΑΘΗΝΑ 08/07/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η κατάρτιση των ταμειακών ροών αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο διαχείρισης μίας επιχείρησης και επιβάλλεται να παρακολουθείται σε τακτική βάση. Το σεμινάριο αυτό έχει τη μορφή workshop, όπου γίνεται χρήση Η/Υ και κατάλλ...
ΑΘΗΝΑ 26/06/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Diploma in International Financial Reporting Standards, πλήρως εναρμονισμένο με τις νέες απαιτήσεις, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελεί τον Επαγγελματικό Τίτλο Πιστοποίησης π...
ΑΘΗΝΑ 19/06/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι ανάγκες του νέου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος προϋποθέτουν την απόκτηση γνώσεων & πρακτικών εξειδίκευσης που καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή μας σ’ αυτό. Το Diploma in Auditing & Internal Review, σχεδιασμένο αποκλεισ...
ΑΘΗΝΑ 10/04/2020
Η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των χρηματιστηριακών επενδύσεων, των χρηματιστηριακών αγορών και των χρηματιστηριακών δεικτών,Απόκτηση δυνατότητας Αναγνώρισης των Επενδυτικών ευκαιριών στο πλανητικό χωριό, Η απόκτηση τη...
ΑΘΗΝΑ 08/04/2020
Γνωρίστε τα μυστικά του Yield Management και μάθετε πως μπορεί να συμβάλλει στην Αύξηση της Κερδοφορίας της Επιχείρησής σας!...
ΑΘΗΝΑ 02/04/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι μεταβολές του Νομοθετικού πλαισίου από το ν. 3869/2010 στον ν. 4605/2019 - Η εξέλιξη της αντιμετώπισης των NPL/NPE από τις Τράπεζες - Η σημασία του ζητήματος της ευθύνης των τραπεζικών στελεχών ...
ΑΘΗΝΑ 15/02/2020
If you are a finance professional who is already knowledgeable about the details of International Financial Reporting Standards (IFRS), this qualification has a fast and efficient solution to meet your needs. If you need to dev...
ΑΘΗΝΑ 11/02/2020
Τα Οικονομικά ως επιστήμη τα συναντάμε μπροστά μας στην καθημερινότητά μας. Οι ειδήσεις, οι πολιτικές συζητήσεις, οι αντιπαραθέσεις, τα δημιουργικά μας σχέδια, οι σχέσεις μας με τους γύρω, το επίπεδο διαβίωσής μας, όλα περνούν ...
ΑΘΗΝΑ 28/01/2020
Η παροχή και κατοχύρωση κατοχής εξειδικευμένων γνώσεων, μετά από γραπτή αξιολόγηση, στους επαγγελματίες του οικονομικού – λογιστικού αντικειμένου για την ορθή διαχείριση των πλέον αξιόπιστων πρακτικών παρουσίασης των Οικονομικώ...
ΑΘΗΝΑ 16/12/2019
Oι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους και την αυτοπεποίθησή τους, κατανοώντας πως ενσωματώνονται οι έννοιες αυτές στις στρατηγικές και τις οικονομικές επιδόσεις του οργανισμού τους....

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας