Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Banking English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Banking English απευθύνεται σε στελέχη τραπεζών και σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τους χώρο με συγκεκριμένη ορολογία.

Σκοπός

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη τραπεζών που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν θέματα τραπεζικών λογαριασμών, ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, να γνωρίζουν τα είδη και τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, καθώς και θέματα που αφορούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες

1. Money
2. Bank supplies
3. Bank furniture
4. Bank documents
5. Bank machines
6. Parts of a bank
7. Numbers
8. Savings accounts
9. Checking accounts
10. Credit cards
11. Access channels
12. Online banking
13. Office and administrative support
14. Phone banker
15. Teller
16. Transfers
17. Loans
18. Home loans
19. Certificates of deposit
20. Mutual funds
21. Retail banking: community banks
22. Retail banking: commercial banks
23. Retail banking: credit unions
24. Investment banking: Front Office
25. Investment banking: Middle Office
26. Investment banking: Back Office
27. Loan officer
28. Credit analyst
29. Branch manager
30. Trust Officer
31. Private banking
32. Savings and loans, thrifts, and building societies
33. Islamic banking
34. Central banks
35. Fraud 1: Check fraud
36. Fraud 2: Credit and debit card fraud
37. Fraud 3: Accounting fraud
38. Fraud 4: Internet fraud
39. Robbery
40. Competition
41. Types of risk
42. Asset quality
43. Crises and runs
44. Regulatory principles
45. Regulatory requirements
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια:20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.