Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Τραπεζικά (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Banking English

ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη τραπεζών που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη...
StartLearn

Βρείτε σεμινάρια για Τραπεζικά

Τα δια ζώσης σεμινάρια για τραπεζικά ζητήματα απευθύνονται σε στελέχη τραπεζών και σε όσους εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, βελτιώνοντάς τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και δίνοντάς τους ένα προνομιακό προβάδισμα στην αγορά εργασίας.