ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
IT SECURITY
Αθήνα: 19/4
Θεσσαλονίκη: 17/4
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Τεχνικά Σεμινάρια από τη Singularis
στην Αθήνα

Γνώσεις και δεξιότητες
που σε κάνουν να ξεχωρίζεις!
industry

Σεμινάρια: Υγιεινή & Ασφάλεια

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 21 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 21/03/2019
Functional Safety concept: IEC 61508 / IEC 61511: Introduction and general principle. Significant functional safety parameters. The IEC 61508 standard describes management of Functional Safety as the essential basis for the dev...
Το διήμερο πιστοποιημένο από το IRCA σεμινάριο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018 το οποίο είναι το νέο διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ). Το σεμινάριο έχει σ...
ΑΘΗΝΑ 29/03/2019
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με: Εισαγωγή στην νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Παρουσίαση κυριοτέρων απαιτήσεων νομοθεσίας και ανάλυση υπ...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/03/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – επείγοντα περιστατικά» είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας....
Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, προστασία, τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας, λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού......
ΑΘΗΝΑ 01/04/2019
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες και τους κινδύνους ανάφλεξης που μπορεί να προκύπτουν στις συγκεκριμένες περιο...
ΑΘΗΝΑ 03/04/2019
Να υπενθυμίσει στους επαγγελματίες του χώρου βασικές γνώσεις, κανόνες ασφαλείας & υποχρεώσεις, δεδομένου ότι ο «μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η εξοικείωση με αυτόν», Να δώσει τις βασικές γνώσεις σε όσους θα διαχειριστούν εκρηκτικά...
ΑΘΗΝΑ 04/04/2019
Η προτεινόμενη εκπαίδευση στοχεύει στο να καταρτίσει το προσωπικό ασφαλείας, ώστε να προαχθεί και να είναι σε θέση να ασκεί καθήκοντα Αρχιφύλακα / Επόπτη (managers πρώτης γραμμής)....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/04/2019
Το σεμινάριο πραγματεύεται την παρουσίαση και ανάλυση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξοπλισμό υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive – PED) 2014/68/EU, που αντικατέστησε την Οδηγία 97/23/EC....
ΒΟΛΟΣ 08/04/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος μέσα στον εργασιακό τους χώρο....
ΑΘΗΝΑ 08/04/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για το σχεδιασμό, την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των Παιδικών Χαρών/Παιχνιδοτόπων....
ΑΘΗΝΑ 11/04/2019
Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξοπλισμό υπό Πίεση (Pressure Equipment Derective – PED) 2014/68/EU, ανάλυση / Εκτίμηση Κινδύνων λόγω πίεσης, βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας (Essential Safety Requirements)......
ΑΘΗΝΑ 15/04/2019
Το σεμινάριο, παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξάγουν επιθεωρήσεις επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 ....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/04/2019
Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν σχετικά με: Τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία σε περιορισμένους χώρους. Τα βασικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων. Τον έλεγχο της ατμόσφαιρας των ...
Η ασφαλής οδήγηση είναι μία εργασία που απαιτεί ικανότητα, εστίαση και γνώση του οχήματος, καθώς και τις κατάλληλες στάσεις και συμπεριφορές. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποσκοπεί στο να βοηθήσει όλους τους οδηγούς να μετακινούντ...
ΑΘΗΝΑ 09/05/2019
Σύμφωνα με την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης οικ. 39278/1823, (ΦΕΚ Β’ 3001/25.07/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ – Γ’ κατηγορίας 2018» για την ασ...
ΑΘΗΝΑ 13/05/2019
Οι νέες απαιτήσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384. Μέτρα προστασίας και εφαρμογή αυτών: στην ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας (άμεση και έμμεση επαφή – διατάξεις προστασίας) ......
ΑΘΗΝΑ 20/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ
Σε βοηθούς και χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοί, γερανογέφυρες), καθώς και σε όσους εργαζόμενους εμπλέκονται στη λειτουργία και τη συντήρησή τους (υπεύθυνοι αποθηκών, εργαζόμενοι αποθηκών, τεχνικοί ασφαλείας, εργοδηγοί...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/05/2019
Η κατανόηση της σχέσης απωλειών - παραγωγικότητας - κόστους λειτουργίας. Να κατανοήσουν τα είδη των πιθανών απωλειών και τα βασικά αίτια εμφάνισης αυτών. Να είναι σε θέση να ορίσουν στόχους στα πλαίσια ενός προγράμματος Διοικητ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/06/2019
Σε πολλές περιπτώσεις καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης με την πρόκληση μια φωτιάς σε βιομηχανικό χώρο, η χρήση αναπνευστικής συσκευής ή μιας συσκευής διαφυγής θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή αποχώρηση του εργατικού δυναμικού....
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σ'όλη την Ελλάδα
απ'τo κορυφαίο Ινστιτούτο

Εξειδικευμένη τεχνική και
τεχνολογική κατάρτιση

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας