ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Greece Lean Six Sigma
Επιχειρησιακή Αριστεία
Σεμινάρια από τους ειδικούς
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Πωλήσεων & Management
Diplomas με QUALITY TRAINING LABEL ADVANCE
Business-Secretary-Digital
Tourism-Logistics-Banking
business managment

Σεμινάρια: Οργάνωση & Διοίκηση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 166 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 12/04/2019
Ένα βιωµατικό σεµινάριο που έχει σαν στόχο να εµπνεύσει τους συµµετέχοντες να µπορούν να κατανείµουν δηµιουργικά ρόλους & ευθύνες στις οµάδες τους, εξασφαλίζοντας θετικό κλίµα & ποιοτικότερες υπηρεσίες. ∆ουλεύοντας µε µία...
ΑΘΗΝΑ 15/04/2019
Να καλύψει σε βάθος όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαχείρισης έργων και προγραμμάτων και να εφοδιάσει τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν με την πλέον σύγχρονη και δοκιμασμένη τεχνογνωσία «Project & Programme Management», με την ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/04/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν μέσα από ένα έντονο διαδραστικό εργαστήρι τη φιλοσοφία και τα εργαλεία της Λιτής Διαχείρισης με στόχο την βελτιστοποίηση των εσωτερικών τους διεργασιών και της συνολι...
ΠΑΤΡΑ 15/04/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Ημέρα 1 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. 2η ημέρα Χρησιμοποιώντας τις αρχές Λιτής Παραγωγής και 6 σίγμα στην επίλυση προβλημάτων. 3η ημέρα Kaizen Lean A3 model problem solving....
ΑΘΗΝΑ 17/04/2019
Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα γνωρίζετε τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του MS Project, μπορείτε να ορίσετε σωστά το περιεχόμενο...
ΑΘΗΝΑ 18/04/2019
H AQS διοργανώνει το σεμινάριο "Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας", με εισηγητή τον κορυφαίο Έλληνα Καθηγητή σε θέματα Ηγεσίας και Στρατηγικής, Δημήτρη Μπουραντά. Αποτελεσματική Ηγεσία σημαίνει άσκηση θετικής επιρροής στους γύρω μας σε...
ΑΘΗΝΑ 24/04/2019
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της εργασιακής συνέντευξης σαν εργαλείο αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού από την πλευρά της επιχείρησης και αξιοποίησης ευκαιριών από την πλευρά των εργαζομένων....
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Η μετάβαση στη μεθοδολογία του Performance Coaching (Αναπτυξιακή Υποστήριξη Απόδοσης) ατόμων και ομάδων έχει τη δυναμική να αυξήσει δραστικά τη δέσμευση και την απόδοση των εργαζομένων. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του τριήμερου εργαστηρίου είναι να εισάγει και να προπονήσει τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία της Λιτής διαχείρισης και μέσα από ένα μείγμα διαδραστικών ασκήσεων και προσομοιώσεων ......
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/05/2019
Θεματικές ενότητες: Στρατηγική και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, Τεχνικές παραγωγής καινοτόμων ιδεών και λύσεων για το σωστό πρόβλημα, Τεχνική αξιολόγησης και κατάταξης των προτεινόμενων λύσεων, Εμπόδια και αντιστάσεις στη λή...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι: Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διαφορετικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Να μάθουν να επιλέγουν τη σωστή μέθοδο ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Διεθνής τάσεις Μετασχηματισμού επιχειρήσεων, περιβάλλον "Αλλαγής", αλλαγή κουλτούρας επιχειρήσεων το κλεδί της επιτυχίας, τι είναι η Lean Mεθοδολογία ......
ΑΘΗΝΑ 07/05/2019
Η Διαχείριση της Αλλαγής, και ακόμα περισσότερο των επιπτώσεων της αλλαγής, είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για όλους τους Οργανισμούς – ιδιαίτερα σε καιρούς αβεβαιότητας. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Ένα επιτυχημένο σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (ERM) μπορεί να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εμφάνισης και τις επιπτώσεις των Κινδύνων και να αποφέρει Οφέλη που σχετίζονται με καλύτερες Αποφάσεις, επιτυχημένη αντιμετώπιση αλλαγώ...
ΑΘΗΝΑ 10/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να μπορούν να λαμβάνουν συνετές αποφάσεις & να επιλύουν θέματα, εφαρμόζοντας πετυχημένες τεχνικές εμψύχωσης....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13/05/2019
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΕΛΑΤΕΣ CHAMPIONS!!), ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/05/2019
Πλαίσιο Εταιρικής Λειτουργίας-Όραμα-Αποστολή, Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού-Διάγραμμα Ροής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Η σημασία της θέσπισης Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης(Key Performance Indicators) για την μέτρηση, την αξιολογηση και...
ΠΑΤΡΑ 20/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Ανασκόπηση των yellow belt topics, προηγμένη Γραφική Ανάλυση, Multi-Vari Σχεδιασμός, Variation Trees και Funneling, Έλεγχος Υπόθεσης, Θεώρημα κεντρικού ορίου...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το σύστημα 5S αποτελεί το θεμελιώδη λίθο για κάθε σύστημα συνεχούς βελτίωσης ή ολικής ποιότητας με σχεδόν μηδενικό κόστος εφαρμογής. Οι συμμετέχοντες μέσα από πολλά παραδείγματα, εκτενή χρήση multimedia , ασκήσεις, μελέτες ......
ΑΘΗΝΑ 27/05/2019
Η οικονομική κρίση οδηγεί με ταχύς ρυθμούς τις εταιρείες στο να βρίσκουν τρόπους και συστήματα με σκοπό την μείωση των εξόδων και των λειτουργικών τους δαπανών. Οι σύγχρονες μέθοδοι των διαδικασιών και στηριγμάτων της αλυσίδας ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
Αθήνα 21/2
Θεσ/νίκη 27/2
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια HR-Management-Marketing-Sales
Πραγματοποιούνται σε αίθουσα
και εξ αποστάσεως

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας