ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Diplomas με QUALITY TRAINING LABEL ADVANCE
Business-Secretary-Digital
Tourism-Logistics-Banking
Greece Lean Six Sigma
Επιχειρησιακή Αριστεία
Σεμινάρια από τους ειδικούς
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια HR-Management-Marketing-Sales
Πραγματοποιούνται σε αίθουσα
και εξ αποστάσεως
business managment

Σεμινάρια: Οργάνωση & Διοίκηση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 131 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Γραμματέας Διοίκησης. Οργάνωση Γραφείου - Αρχειοθέτηση. Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης. Apps for Secretary's - Πρακτική Άσκηση σε Υπολογιστή ......
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν ένα έργο (project) σε μία επιχείρηση από την θέση του επικεφαλής αλλά και ως μέλη του project. Οι συμ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων διοίκησης και διαχείρισης μιας ομάδας πωλήσεων ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να καταλάβουν θεωρητικά και πρακτικά τις βασικές αρχές της διαχειριστικής διεύθυνσης ( management) , με στόχο να βελτιώσουν την απόδοσή τους στην εργασία με βασικά εργα...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις ατομικές διαφορές και τους ποικίλους τύπους προσωπικοτήτων, να αντιληφθούν τη δυναμική της προσωπικότητάς τους, να ενισχύσουν την επικοινωνία ......
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Η μετάβαση στη μεθοδολογία του Performance Coaching (Αναπτυξιακή Υποστήριξη Απόδοσης) ατόμων και ομάδων έχει τη δυναμική να αυξήσει δραστικά τη δέσμευση και την απόδοση των εργαζομένων. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του τριήμερου εργαστηρίου είναι να εισάγει και να προπονήσει τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία της Λιτής διαχείρισης και μέσα από ένα μείγμα διαδραστικών ασκήσεων και προσομοιώσεων ......
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι ενισχύσει με πρακτικές μεθόδους, μεταφορά εμπειρίας και καθοδήγηση, γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες (υπάρχουσες ή εν εξελίξει) στην προσπάθεια τους για επιχειρηματική επιβίωση και ανάπτυξη...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των διαφορετικών τύπων ανθρώπων και η αξιολόγησή τους βάσει των πραγματικών αναγκών μιας θέσης εργασίας. Διερεύνηση και εφαρμογή τεχνικών ακρόασης, ερωτήσεων και αξιολόγησης. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/05/2019
Θεματικές ενότητες: Στρατηγική και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, Τεχνικές παραγωγής καινοτόμων ιδεών και λύσεων για το σωστό πρόβλημα, Τεχνική αξιολόγησης και κατάταξης των προτεινόμενων λύσεων, Εμπόδια και αντιστάσεις στη λή...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του σχεδιασμού και του συντονισμού μιας συνάντησης. Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής στη συνάντηση και η επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Το σεμινάριο εξοικειώνει τον συμμετέχοντα με όλη την διαδικασία εξαγωγών εισαγωγών, τους όρους και τις προϋποθέσεις, την γραφειοκρατική διαδικασία και τους αυτοματισμούς, ώστε να μπορεί να αυξήσει την εισαγωγική και εξαγωγική δ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Basic Principles (Logistics economics, P&L, 4pl value, Benchmarking and performance management, NPV, budget control, business plan, pricing strategy, outsourcing strategies, performance scorecard, organization structure, etc). ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι η παροχή εφαρμοσμένης εκπαίδευσης με workshop, παραδείγματα και role playing στους Managers της πρώτης βαθμίδας που είναι οι Εργοδηγοί, προκειμένου να ενισχύσουν τις δεξιότητες που απαιτούν οι σ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι: Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διαφορετικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Να μάθουν να επιλέγουν τη σωστή μέθοδο ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Το σεμινάριο στοχεύει στο να οπλίσει με γνώσεις και πρακτική μεθοδολογία όλους τους εμπλεκόμενους στην επιλογή των διαύλων διανομής και του κόστους τους ώστε να επιτευχθεί αισθητή μείωση του κόστους με ταυτόχρονη αύξηση της απο...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το πρόγραμμα «Οικονομική Αξιολόγηση πελατών / προμηθευτών» της ICAP Training Solutions είναι προσαρμοσμένο, πλήρως, στη νέα πραγματικότητα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, για τις ΜΗ εισηγμένες επιχειρήσεις και των ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟ...
Η μεθοδολογία διαχείρισης έργων PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) αποτελεί το de facto standard του project management στη Μεγάλη Βρετανία, και η εξάπλωσή του πλέον είναι παγκόσμια. Μπορεί να προσαρμοσθεί εύκολα σε...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Διεθνής τάσεις Μετασχηματισμού επιχειρήσεων, περιβάλλον "Αλλαγής", αλλαγή κουλτούρας επιχειρήσεων το κλεδί της επιτυχίας, τι είναι η Lean Mεθοδολογία ......
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν την αξία της ύπαρξης της συναισθηματικής νοημοσύνης, για τον εαυτό τους και τους άλλους. Με την πάροδο του σεμιναρίου. θα μπορούν να εξελίξουν τις δεξιότητες που διαθέτουν στους τομείς της συναισ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
HRM BEST PRACTICES
με τον Δ. Μπουραντά
Αθήνα 28/3
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Πωλήσεων & Management

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας