Βρείτε Σεμινάρια
x

ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1

Καζαντζάκη 8 & Χαλεπά 17, Γέρακας, 15344, ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Ε.Π. με έδρα τα Μεσόγεια Αττικής.

 • Υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:
 • Ανέργων και προγράμματα υπέρ των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Προγράμματα εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, μέσα από συγχρηματοδοτούμενα έργα , τόσο από τους πόρους του ΛΑΕΚ, όσο και αυτοχρηματοδοτούμενα.
 • Αναπτύσσει υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης και σύνδεσης της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Επίσης είναι

 • πιστοποιημένο εξεταστικό Κέντρο Πληροφορικής για την απόκτηση του διπλώματος Cambridge it-skills.
 • πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης και εξετάσεων από το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης για την Ο.Χ.Γ.Φ.
 • Πιστοποιημένο κέντρο διενεργείας εκπαιδευτικών σεμιναρίων Ε.Φ.Ε.Τ.
 • Εκπαιδευτικό κέντρο για τη πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Τεχνικούς Ασφάλειας Β & Γ κατηγορίας

Διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στις ομάδες στόχου του και διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με επιχειρήσεις, ώστε να βοηθά την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο με επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τοποθέτηση καταρτιζομένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης.

Το Κε.Δι.Βι.Μ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει άτομα σε ενδοεπιχειρησιακά ή διεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Πληροφορική
 • Οικονομία - Διοίκηση
 • Τουρισμός - Παροχή Υπηρεσιών
 • Περιβάλλον
 • Παιδαγωγικά
 • Υγεία και Πρόνοια
 • ΜΜΕ και Επικοινωνίες
 • Αγροτικά
 • Τεχνικά Επαγγέλματα και Μεταφορές
 • Πολιτισμός - Αθλητισμό

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεσόγεια Εκπαιδευτική παρέχει νέες υπηρεσίες εκπαιδεύσεις:
1. Πανεπιστημιακό φροντιστήριο ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΕΑΠ, ΚΟΛΛΕΓΙΑ
2. Προετοιμασία για εξέτασης πιστοποίησης ΙΕΚ σε όλες τις ειδικότητες
3. Φροντιστήριο για ειδικότητες ΕΠΑΛ
4. Προετοιμασία για εξέτασης άδειας άσκησης επαγγέλματος στον ΕΟΠΠΕΠ

Σεμινάρια σε Αίθουσα

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.