Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Φυσικό Αέριο, Ψύξη & Θέρμανση

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ
04/10/2021 έως 07/10/2021
16 Δ.Ω.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνίτες συντήρησης καυστήρων αερίων καυσίμων στη βιομηχανία, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες συντηρητές καυστήρων πετρελαίου και αερίων καυσίμων

ΣΚΟΠΟΣ

Μετά τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις μεθόδους συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρμανσης καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Θα πραγματοποιούν περιοδικούς ελέγχους και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στους λέβητες και στους καυστήρες πετρελαίου και Φυσικού αερίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
• Καυστήρες υγρών καυσίμων – Γενικά
• Είδη καυστήρων
• Μονάδες μέτρησης (πίεση, θερμοκρασία, θερμότητα)
• Θερμογόνος δύναμη καυσίμων
• Καύση ατελής – τελεία (συνέπειες)
• Ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου στον καυστήρα διασκορπισμού
- Τροφοδοσία αντλίας καυσίμου
- Καθαρισμός φίλτρου αντλίας
- Απαιτούμενα υλικά – εξαρτήματα – εργαλεία
• Ρύθμιση των ηλεκτροδίων ανάφλεξης του καυστήρα
- Μετασχηματιστής – αυτόματος (ρελέ) – ηλεκτρόδια
- Λειτουργία συστήματος σπινθηροδότησης
- Χρόνος προανάφλεξης
- Χρόνος ασφάλειας
- Απαιτούμενα υλικά – εξαρτήματα – εργαλεία
• Αντικατάσταση μπεκ
- Μέρη του ακροφύσιουμπεκ
- Παροχή μπεκ σε διάφορες πιέσεις
- Εκλογή μπεκ καυστήρα
- Απαιτούμενα υλικά – εξαρτήματα – εργαλεία

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ιδιότητες των αερίων καυσίμων
- Ομάδες αερίων
- Χαρακτηριστικές ιδιότητες συνδεόμενες με την τεχνική καύσης
- Πυκνότητα και θερμογόνος δύναμη
- Δείκτης wobbe
- Απαιτήσεις του σχεδίου τεχνικού κανονισμού για τις ιδιότητες των αερίων
- ΕΛΟΤ ΕΝ 437
- Επεξηγήσεις για τα συστατικά και τις προσμίξεις των αερίων
- Μέτρα για τη χρήση φυσικών αερίων με οριακές τιμές του δείκτη wobbe.
• Στοιχειομετρική καύση
• Καύση μειγμάτων
• Το σημείο δρόσου των καυσαερίων
• Έλεγχος καύσης
• Γενικά είδη καυστήρων
• Ατμοσφαιρικοί καυστήρες (τεχνικά χαρακτηριστικά – είδη – τεχνολογία)
• Ρύθμιση καυστήρα
• Καυστήρες αερίου με ανεμιστήρα
• Τεχνική περιγραφή
• Διάταξη ανάμιξης
• Διάταξη έναυσης
• Εξοπλισμός καυστήρας με ανεμιστήρα
• Ρύθμιση – λειτουργία – έλεγχοι καυστήρα με ανεμιστήρα
• Συντήρηση καυστήρων

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας