Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ (ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ-ΛΙΠΑΝΣΗ)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού τομέα συντήρησης και παραγωγής.

Σκοπός

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να γνωρίζουν τα διάφορα είδη των αντλιών τα τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους καθώς επίσης θα αποκτήσουν τις δεξιότητες να αποκαθιστούν την καλή λειτουργία των αντλιών επισκευάζοντας τις είτε αντικαθιστώντας φθαρμένα στοιχεία μηχανών. Επίσης θα είναι ικανοί να κατατάσσουν τα ρουλεμάν σύμφωνα με τη διεθνή τυποποίηση και θα εξασφαλίσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να χειρίζονται σωστά τα εργαλεία άρμοσης και εξάρμοσης των ρουλεμάν. Τέλος θα γνωρίζουν τη κατάταξη των λιπαντικών ως προς το ιξώδες τους τρόπους και μεθόδους λίπανσης διάφορων μηχανών καθώς επίσης και τις ποιοτικές κατατάξεις αυτών.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

 • Αντλίες – Γενικότητες
 • Κατάταξη αντλιών και είδη
 • Ύψη αντλιών (Ύψος αναρρόφησης, κατάθλιψης, μανομετρικό ύψος, ολικό ύψος)
 • Βαθμοί απόδοσης (ογκομετρικός – μηχανικός – ολικός κ.λ.π.)
 • Ισχύς αντλιών
 • Χαρακτηριστικές καμπύλες αντλιών
 • Φυγοκεντρικές αντλίες
  • Τύποι αντλιών
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Μέρη που απαρτίζουν τις Φ.Α.
  • Συντελεστές που επηρεάζουν την απόδοση των Φ.Α
 • Αντλίες θετικού εκτοπίσματος
  • Είδη και τύποι
  • Εμφολοφόρες
  • Περιστροφικες
 • Στεγανότητα Αντλιών
  • Στατική και δυναμική στεγανοποίηση
  • Μηχανικές σαλαμάστρες
 • Συντήρηση ρουλεμάν
  • Είδη, τύποι και τυποποίηση ρουλεμάν
  • Βλάβες – αίτια
  • Τρόποι – ελέγχου
 • Το φαινόμενο της σπηλαίωσης και του υδραυλικού πλήγματος
 • Συντήρηση αντλιών – Λίπανση αντλιών.
 • Εγκατάσταση αντλίας (ευθυγράμμιση)
  • Χρήση συνδέσμων
  • Είδη συνδέσμων
  • Μέθοδοι ευθυγράμμισης
 • Χειρισμός Αντλιών
  • Ξεκίνημα καινούργιας ή ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης
  • Σταμάτημα – ξεκίνημα
  • Παρακολούθηση λειτουργίας
 • Βλάβες αντλιών, αίτια και θεραπεία

ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ)

 • Γενικά για έδρανα - Είδη εδράνων
 • Τυποποίηση ρουλεμάν
 • Διάφοροι τύποι ρουλεμάν
 • Ρουλεμάν μονόσφαιρα
 • Ρουλεμάν μονόσφαιρα λυόμενα γωνιώδους επαφής
 • Ρουλεμάν μονόσφαιρα γωνιώδους επαφής
 • Ρουλεμάν δίσφαιρα σταθερά γωνιώδους επαφής
 • Ρουλεμάν δίσφαιρααυτορρύθμιστα
 • Ρουλεμάν κυλινδρικά
 • Ρουλεμάν κωνικά
 • Ρουλεμάν αυτορρύθμιστα μονής σειράς με βαρελάκια
 • Ρουλεμάν αυτορρύθμιστα διπλής σειράς με βαρελάκια
 • Αξονικά ρουλεμάν
 • Αξονικά ρουλεμάν με βαρελάκια
 • Ρουλεμάν βελονοειδή
 • Ανοχές ρουλεμάν
 • Αντοχή των ρουλεμάν και διάρκεια ζωής
 • Λίπανση και συντήρηση ρουλεμάν
 • Στεγανότητα ρουλεμάν - Τοποθέτηση ρουλεμάν
 • Αποθήκευση και μεταχείριση - Διάφορες βλάβες ρουλεμάν

ΛΙΠΑΝΣΗ

 • Γενικά – Ορισμοί / Τριβή και Λίπανση / Φθορά
 • Κατάταξη και ιδιότητες των Λιπαντικών
 • Ιστορικά για τη Λίπανση
 • Κατάταξη των Λιπαντικών
 • Ιδιότητες των Λιπαντικών
 • Λιπαντικά πρόσθετα
 • Είδη Λίπανσης
 • Είδη Λιπαντικών
 • Προέλευση βασικών ορυκτελαίων
 • Συνθετικά Λιπαντικά
 • Λιπαντικά λίπη (γράσα)
 • Εφαρμογές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λίπανσης
 • Λιπαντικά Μ.Ε.Κ.
 • Λίπανση οδοντωτών τροχών
 • Λίπανση εδράνων κύλισης και ολίσθησης
 • Λίπανση ηλεκτρικών κινητήρων
 • Υδραυλικά υγρά
 • Λίπανση αλυσίδων και συρματόσχοινων
 • Λίπανση αεροσυμπιεστών
 • Λιπαντικά για μετασχηματιστές
 • Κοπτικά υγρά
 • Βασικές αρχές λίπανσης
 • Οργάνωση και προγραμματισμός λίπανσης μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων
 • Προστασία και υγιεινή στη χρήση των λιπαντικών

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.