Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ LED) ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ
23/10/2023 έως 26/10/2023
16 Δ.Ω.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στην κατάρτιση: Ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, μηχανικών πωλήσεων, αρχιτεκτόνων, διακοσμητών, σχεδιαστών εσωτερικών χώρων, μηχανικών αναπαλαίωσης και ανάπλασης κτιρίων, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο.

Σκοπός

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:
1. Σαφείς γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της φωτοτεχνίας.
2. Την τεχνολογία που αφορά λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα και εγκαταστάσεις φωτισμού.
3. Την δυνατότητα να πραγματοποιούν ολοκληρωμένες φωτοτεχνικές μελέτες.
4. Την δυνατότητα να πραγματοποιούν μελέτες ειδικών φωτοτεχνικών εγκαταστάσεων.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Ολοκληρωμένες μελέτες φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

 • Στοιχεία τεχνολογίας Φωτισμού
 • Φωτομετρικά μεγέθη
 • Τεχνητές πηγές φωτισμού / Λαμπτήρες
 • Συστήματα φωτισμού LED
 • Η έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Φωτισμού
 • Ανάλυση – Χαρακτηριστικές περιπτώσεις και συνδεσμολογίες
 • Προκλήσεις & απαιτήσεις σύγχρονης τεχνολογίας φωτισμού
 • Η Τεχνική 0…10V (αναλογική)
 • Η Τεχνική DALI  (ψηφιακή)
 • Συγκριτικά στοιχεία αναλογικού και ψηφιακού ελέγχου φωτισμού
 • Υλοποίηση εγκαταστάσεων
 • Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Φωτισμού σε όλα τα είδη λαμπτήρων
 • Φωτισμός εσωτερικών χώρων. - Φωτισμός Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Φωτισμός οδών και δημοσίων χώρων.
 • Υλοποίηση φωτοτεχνικών μελετών (Dialux)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.