Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Ηλεκτρολογικά, ΕΛΟΤ

ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 ΚΑΙ ΕΝ 62305 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ
06/12/2021 έως 09/12/2021
16 Δ.Ω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Γειώσεις

- Διατάξεις γειώσεων
- Τύποι ηλεκτροδίων γείωσης, μορφές διατάξεων γείωσης
- Εισαγωγή, εφαρμογή, απαιτήσεις γειώσεων στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΝ 62305.
- Κύριες και Συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις.
- Σχεδιασμός και απαιτήσεις γειώσεων ειδικών εφαρμογών (Υποσταθμών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Βιομηχανικού Αυτοματισμού, Τηλεπικοινωνιών, ΣΑΠ κλπ).
- Διαστασιολόγηση και απαιτήσεις υλικών και εξαρτημάτων κατασκευής της γείωσης, διάβρωση των μετάλλων στο έδαφος.
- Η τεχνική μέτρησης της σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος, των διαφόρων μορφών διατάξεων γείωσης και της ειδικής αντίστασης εδάφους
- Καταλληλότητα προϊόντων.
- Επιθεωρήσεις - συντηρήσεις εγκαταστάσεων γειώσεων
- Θεμελιακή γείωση – Νομικό πλαίσιο
- Ανάλυση πλεονεκτημάτων
- Τρόπος υλοποίησης και κατασκευής – Παρατηρήσεις
- Ηλεκτροχημική διάβρωση – Τρόποι προστασίας
- Συνδέσεις γειωτή και απολήξεις
- Εξαρτήματα συνδέσεων με τον οπλισμό – Υλικά διαφόρων εταιριών
- Υπολογισμοί αντίστασης γείωσης διαφόρων μορφών αλλά και της θεμελιακής γείωσης
- Συγκριτικά στοιχεία

Στοιχεία Αντικεραυνικής Προστασίας

- Εισαγωγή.
- Δομή Προτύπων ΕΝ 62305 και περιγραφή των Προτύπων ΕΝ 50164.
- Όροι και ορισμοί, παρουσίαση ανάλυση αυτών.
- Η έννοια της βηματικής τάσης και των κεραυνικών πληγμάτων.
- Επιλογή επίπεδου σχεδιασμού ΣΑΠ.
- Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας – ΣΑΠ
- Υλοποίηση εξωτερικού ΣΑΠ.
- Καταλληλότητα προϊόντων.
- Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας – ΣΑΠ
- Ισοδυναμικές συνδέσεις
- Ταξινόμηση διατάξεων προστασίας (SPD).
- Επιλογή και συνεργασία διατάξεων προστασίας (SPD).
- Συνεργασία SPD και ηλεκτρομονωτικής ικανότητας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων
- Εφαρμογές και απαιτήσεις ειδικών κτισμάτων και εγκαταστάσεων.
- Εισαγωγή, περιγραφή των Προτύπων σειράς ΕΝ 61643 για τις εργαστηριακές δοκιμές των SPD.
- Καταλληλότητα προϊόντων.
- Επιθεωρήσεις - συντηρήσεις εγκαταστάσεων εσωτερικού ΣΑΠ
- Συζήτηση

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας