Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Διοίκηση Επιχειρήσεων | Management | Καθημερινές Ενάρξεις (18)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Change Management

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπροσαρμόσουν και να επανασχεδιάσουν την προσωπική τους στρατηγική στο εταιρικό περιβάλλον. Θα διευκολυνθούν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, μέσα στον εργασιακό χώρο, ώστε να επιτευχθεί ...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Conflict Management

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διαχειρίζονται τις διαφωνίες που προκύπτουν ώστε να καταλήγουν σε ένα παραγωγικό αποτέλεσμα, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν το επικοινωνιακό πλαίσιο της σύγκρουσης καθώς και να ενισχύσει τις δεξιότητες που ...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Corporate Coaching

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανανέωση της προσωπικής και εταιρικής ταυτότητας.Η ένταξη του well-being στο εργασιακό περιβάλλον και η ανάπτυξη νέων συμπεριφορών που προάγουν την θετική στάση και ευεξία σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Crisis Management

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης κρίσεων και σκανδάλων που έχουν σχέση με την εξωτερική εικόνα ενός οργανισμού καθώς επίσης και με ενδοεταιρικά προβλήματα. Έμφαση δίνεται στην ψυχολογία κατά την διάρκεια της διαχε...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Diploma in Business Administration

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Στις επιχειρήσεις, οι καθημερινές λειτουργίες είναι εξίσου σημαντικές με τον σχεδιασμό της στρατηγικής, μακροπρόθεσμα. H σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση, στο δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον, απαιτεί συνεχή εξέλιξη, εξειδίκευση και...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Management

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις σύγχρονες αρχές του management σχετικά με την οργάνωση, ανάλυση καταστάσεων, έλεγχο παραγωγικότητας, διοίκηση δια στόχων, τεχνικές λήψης αποφάσεων κ.α. για να βελτιώσουν την διοίκηση ομάδων ώστε να συνεισφέρουν...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Premium Diploma in Business Administration & Digital Marketing

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Management Marketing, Human Resources Management, Crisis Management, Project Management, Public Relations, Communication Skills & Body Language, Personal Branding ...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Risk Management

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Εισαγωγή στην Έννοια του Κίνδυνου, Εισαγωγή στη Μέθοδο Μέτρησης Κινδύνου Value at Risk (VaR), Υπολογισμός VaR με Αναλυτικές Μεθόδους, Υπολογισμός VaR με Μεθόδους Προσομοίωση...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Διαχείριση Χρόνου & Άγχους – Time & Stress Management

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Ο σκοπός και ο στόχος του σεμιναρίου της διαχείρισης χρόνου σας είναι να προσφέρει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την αποτελεσματική χρήση των καθημερινών καθηκόντων. Θα μπορείτε να επανεξετάζετε τις πρακτικές διαχείρισης του χρόνου σας...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Διοίκηση της εκπαίδευσης / Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων. Εκπαιδευτική ηγεσία. Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού....
CEARS (Centre of Academic Research and Studies)
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Business Management

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει το στέλεχος επιχειρήσεων με όλα τα βασικά εργαλεία που χρειάζεται να γνωρίζει ώστε να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εργασία του....
HELLAS NETWORK
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Σκοπός του σεμιναρίου «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η κατανόηση και εμβάθυνση στις έννοιες που περιβάλλουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας τα εφόδια σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αξιοποιήσιμη γνώση για...
CEARS (Centre of Academic Research and Studies)
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το σεμινάριο αυτό δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να κατανοήσει την έννοια της στρατηγικής η οποία είναι αναγκαία για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για να νικήσουμε σε έναν πόλεμο πρέπει να κερδίζουμε μία-μία μάχη...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Τί είναι η αλλαγή; Εντός του πλαισίου των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων, αποτελεί κάθε δομημένη διαδικασία, μεταβολή από «αυτό που κάνουμε ως τώρα», σε κάτι νέο, διαφορετικό και πολλές φορές ξένο, για αυτούς που καλούνται να το εφαρμόσουν...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ναυτιλιακό Management

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το σεμινάριο ναυτιλιακού management σας παρέχει πολλές χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τον τομέα της ναυτιλίας και της διαχείρισης....
HELLAS NETWORK
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το Σεμινάριο Οργάνωσης Γραφείου & Διαχείρισης έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους σπουδαστές με γνώσεις & δεξιότητες που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία του σύγχρονου γραφείου των επιχειρήσεων και των συναφών οργανισμών. Θα μάθετε για ...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Η Διοίκηση Επιχειρήσεων ως μια κοινωνική επιστήμη με αναφορά στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, αφού συνθέτει θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία συναφών επιστημονικών κλάδων προκειμένου να προσεγγίσει...
StartLearn

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Διοίκηση Επιχειρήσεων | Management

Ενισχύστε τις δεξιότητές σας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Management παρακολουθώντας e-learning σεμινάρια που θα αναβαθμίσουν το βιογραφικό σας. Αν έχετε σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων ή διαθέτετε τη δική σας επιχείρηση ή είστε Manager, καλό θα είναι να διαθέτετε ισχυρές δεξιότητες στις διαπραγματεύσεις, στη διαχείριση κρίσεων, χρόνου, στο event management, στο project management. Και από τη στιγμή που αυτά αποτελούν soft skills είναι πολύ εύκολο να τα αναπτύξετε μέσω online μαθημάτων και εκπαιδεύσεων. Περιηγηθείτε στην κατηγορία e-learning σεμιναρίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | Management, ανακαλύψτε θέματα όπως Leadership, Διοίκηση τηλεφωνικού κέντρου, Business Plan, Εμπορική Διαχείριση με ERP, Entersoft, Διοίκηση με στόχους, Business Administration, Lean Six Sigma κ.ά. και παρακολουθήστε τα εξ αποστάσεως.