Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
CEARS (Centre of Academic Research and Studies)
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις σημαντικότερες έννοιες, τον τρόπο λειτουργίας, διοίκησης και αξιοποίησης του μεγαλύτερου κλάδου της οικονομίας, αυτού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ειδικότερα, προσφέρει όλη την απαραίτητη γνώση σε ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε στελέχη επιχειρήσεων, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο επιθυμεί να εργαστεί ή ήδη εργάζεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η κατανόηση και εμβάθυνση στις έννοιες που περιβάλλουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας τα εφόδια σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αξιοποιήσιμη γνώση για το χώρο αυτό. Το σεμινάριο περιλαμβάνει γνώση σχετικά με τον τρόπο διάρθρωσης, λειτουργίας, διοίκησης και εξέλιξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως τον κύριο μοχλό ανάπτυξης σε κάθε οικονομία.

Περιγραφή σεμιναρίου

  1. Εισαγωγή στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  2. Θεωρία του κόστους και της παραγωγής
  3. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης
  4. Θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή
  5. Διαχείριση χρηματοδοτήσεων και κεφαλαίου
  6. Το περιβάλλον λειτουργίας των ΜΜΕ
  7. Αξιοποίηση της αγοράς από τις ΜΜΕ
  8. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΜΜΕ
  9. Η εξέλιξη και το μέλλον των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  10. Αξιολόγηση Quiz (προαιρετικά αν επιθυμείτε πιστοποίηση)

Πληροφορίες συμμετοχής

Oι εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.