Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

1. Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε : Φοιτητές, Σπουδαστές και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών έτσι ώστε να γνωρίσουν και να μάθουν το αντικείμενο των επιχειρησιακών στρατηγικών και ελέγχου για να μπορούν στο μέλλον να αντιδρούν δυναμικά στις συνεχείς μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος της επιχείρησης.
2. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν στο τόπο τους, στο δικό τους ρυθμό και χρόνο.
3. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν το χρόνο να μετακινηθούν επίσης απευθύνεται σε άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα μετακίνησης

Σκοπός

Το σεμινάριο αυτό δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να κατανοήσει την έννοια της στρατηγικής η οποία είναι αναγκαία για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για να νικήσουμε σε έναν πόλεμο πρέπει να κερδίζουμε μία-μία μάχη. Στρατηγική.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η ολοένα και αυξανόμενη αβεβαιότητα λόγω της παγκοσμιοποίησης της αγοράς οδήγησαν ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οικονομικών μονάδων να δημιουργούν και να αναλύουν διαδικασίες επιχειρησιακών στρατηγικών κα ελέγχων των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων τους ώστε να επιτύχουν ευκολότερα και επιτυχώς τους στόχους τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Μέρος πρώτο
Ανάλυση Επιχειρηματικών Στρατηγικών και Επιχειρηματικών Κινδύνων
• Εισαγωγή στον Επιχειρησιακό στρατηγικό και Στάδια της Διαδικασίας Ανάλυσης και Ελέγχου αυτού
• Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης - Ανάλυση και Διάγνωση του
• Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης
• Επιχειρηματικός κίνδυνος
• SWOT Ανάλυση (Ανάλυση Δυνατοτήτων- Αδυναμιών-Ευκαιριών και Απειλών )
• Αποστολή της επιχείρησης και καθορισμός στόχου
• Εναλλακτικές τεχνικές -στρατηγικές
• Τεχνικές για την αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών
• Εφαρμογή της στρατηγικής ή στρατηγικών για την πραγματοποίηση της στρατηγικής που επιλέχθηκε
• Στρατηγικές και συμμαχίες στον παγκόσμιο χώρο
• Στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη της επιχείρησης.
Μέρος δεύτερο
Έλεγχος της Απόδοσης των Δραστηριοτήτων και Επιχειρησιακών Στρατηγικών της Επιχείρησης
• Εισαγωγή στον Έλεγχο της Απόδοσης των Δραστηριοτήτων και Επιχειρησιακών Στρατηγικών της Επιχείρησης
• Διαχειριστικοί έλεγχοι
• Έλεγχος επιχειρησιακών στρατηγικών

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
-Διάρκεια 30 ώρες
- Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

Τι πετυχαίνετε:
• Διαχειρίζεστε το χρόνο σας
• Το μάθημα γίνεται στο χώρο σας (γραφείο, σπίτι, σε internet cafe ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη) με μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην τηλεκατάρτιση είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet
• Μέσω τις υπηρεσίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διδασκαλίας και χωρίς την εφαρμογή χρονοπρογραμματισμών που καθιστούν, ειδικά στην περίπτωση της κατάρτισης ενηλίκων, δύσκολη την παρακολούθηση της.
• Μέθοδος Εκπαίδευσης: in class or distance learning και συνδυαστικά

Πως αποκτώ πρόσβαση στο e-learning:
Τα μαθήματα γίνονται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τον καθηγητή

Υπηρεσίες
• Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)
• Ζητήστε πληροφορίες χωρίς καμία δέσμευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.