Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο Οργάνωσης Γραφείου & Διαχείρισης στοχεύει στο να θα μάθετε τις κυριότερες έννοιες που αφορούν σε θέματα Οργάνωσης Γραφείου. Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης στελεχών που υποστηρίζουν τα μεσαία στελέχη ή/και επιχειρηματίες Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Μονάδων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κάνοντας χρήση του όρου Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης - το οποίο έχει καθιερωθεί διεθνώς.

Σκοπός

• Ανάπτυξη και κατανόηση της δομής και των λειτουργιών ενός μοντέρνου γραφείου.
• Να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες για τη διεκπεραίωση εγγράφων γραφείου.
• Κατανόηση και πρακτική των διαδικασιών για το χειρισμό και την επεξεργασία των δεδομένων και των συναλλαγών σε ένα γραφείο.
• Να απολαύστε τη σημασία της ηγεσίας, τα κίνητρα, και ανθρώπινες σχέσεις για την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Οργάνωσης Γραφείου & Διαχείρισης έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους σπουδαστές με γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία του σύγχρονου γραφείου των επιχειρήσεων και των συναφών οργανισμών. Θα μάθετε για τις λειτουργίες, τις δομές και τις πρακτικές που ισχύουν σε ένα σύγχρονο γραφείο επιχειρήσεων.

Θεματικές Ενότητες
1. Η έννοια του γραφείου και οι υπηρεσίες του
2. Η Οργάνωση του γραφείου και οι εργασίες του
3. Ο προγραμματισμός του γραφείου
4. Η επίπλωση και ο εξοπλισμός του γραφείου
5. Έλεγχος για τις Λειτουργικές Δαπάνες γραφείου
6. Αρχειοθέτηση & συστήματα ταξινόμησης – Οργάνωση & Διεύθυνση γραφείου
7. Προγραμματισμός του χρόνου
8. Το Management ολικής ποιότητας και η παραγωγικότητα των εργασιών γραφείου
9. Αξιολόγηση Απόδοσης - Μέθοδοι & Αναγκαιότητα αξιολόγησης

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου
• Διάρκεια 15 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο.
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).
• Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.