Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
15 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο Οργάνωσης Γραφείου & Διαχείρισης στοχεύει στο να θα μάθετε τις κυριότερες έννοιες που αφορούν σε θέματα Οργάνωσης Γραφείου. Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης στελεχών που υποστηρίζουν τα μεσαία στελέχη ή/και επιχειρηματίες Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Μονάδων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κάνοντας χρήση του όρου Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης - το οποίο έχει καθιερωθεί διεθνώς.

Σκοπός

  • Ανάπτυξη και κατανόηση της δομής και των λειτουργιών ενός μοντέρνου γραφείου.
  • Να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες για τη διεκπεραίωση εγγράφων γραφείου.
  • Κατανόηση και πρακτική των διαδικασιών για το χειρισμό και την επεξεργασία των δεδομένων και των συναλλαγών σε ένα γραφείο.
  • Να απολαύστε τη σημασία της ηγεσίας, τα κίνητρα, και ανθρώπινες σχέσεις για την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Οργάνωσης Γραφείου & Διαχείρισης έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους σπουδαστές με γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία του σύγχρονου γραφείου των επιχειρήσεων και των συναφών οργανισμών. Θα μάθετε για τις λειτουργίες, τις δομές και τις πρακτικές που ισχύουν σε ένα σύγχρονο γραφείο επιχειρήσεων.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στο σεμινάριο «Οργάνωση Γραφείου & Διαχείριση»
2. Η έννοια του γραφείου & οι υπηρεσίες του
3. Οι λειτουργίες του γραφείου
4. Διαχείριση πληροφοριών - Επικοινωνίες Εκθέσεις, Αναφορές, Υπομνήματα, Σημειώματα Αρχεία, Καταστάσεις, Ισοζύγια κ.α. Στατιστικά στοιχεία, Υπολογισμοί λογαριασμών Γραφειοκρατικές διαδικασίες
5. Διαχείριση πληροφοριών - Δευτερεύουσες εργασίες γραφείου - Γραφή εγγράφων - Αναπαραγωγή εγγράφων - Αρχειοθέτηση εγγράφων - Έλεγχος εγγράφων
6. Η Οργάνωση του Γραφείου & οι εργασίες του
7. Εφαρμογή Αρχών Οργανώσεως
8. Βελτίωση της εργασίας σε ένα Τμήμα Παραγγελιών
9. Ο προγραμματισμός του γραφείου
10. Το περιβάλλον του γραφείου
11. Διαρρύθμιση του χώρου του γραφείο, Εσωτερική οργάνωση των χώρων του γραφείου και Συστήματα Οργάνωσης των Γραφείων
12. Η επίπλωση & ο εξοπλισμός του γραφείου
13. Έλεγχος για τις Λειτουργικές Δαπάνες Γραφείου
14. Εσωτερικός έλεγχος - Προληπτικοί έλεγχοι και μέτρα που αφορούν την Οργάνωση Προσωπικού
15. Μέτρα που συνδέονται με τις μεθόδους εργασίας και με την λογιστική τάξη
16. Έλεγχοι εκτέλεσης - Προέλεγχοι -Μετέλεγχοι, Ο σκοπός και τα αποτελέσματα του ελέγχου
17. Αρχειοθέτηση & συστήματα ταξινόμησης - Οργάνωση & Διεύθυνση γραφείου, Οργάνωση & Διεύθυνση γραφείου
18. Εισαγωγή στα Συστήματα Αρχειοθέτησης Γραφείου
19. Αλφαβητικό Σύστημα Αρχειοθέτησης
20. Αριθμητικό Σύστημα Αρχειοθέτησης
21. Αλφαβητικό - Αριθμητικό Σύστημα Αρχειοθέτησης, Σύστημα Αρχειοθέτησης κατά θέμα. Γεωγραφικό Σύστημα Αρχειοθέτησης
22. Συγκεντρωτικό ή Αποκεντρωμένο Αρχείο
23. Βάσεις Δεδομένων και χρήση υπολογιστή
24. Αποτελεσματικό Σύστημα Αρχειοθέτησης - Διαδικασία Ταξινόμησης, Ανεύρεση Εγγράφου - Εκκαθάριση Αρχείου
25. Προγραμματισμός του χρόνου
26. Κατάταξη υποχρεώσεων με προτεραιότητα και σπουδαιότητα
27. Προγραμματισμός και καταμερισμός του χρόνου
28. Μελέτη περίπτωσης - Επίλυση προβλήματος διαχείρισης χρόνου
29. Το Management ολικής ποιότητας και η παραγωγικότητα των εργασιών γραφείου
30. Η Φιλοσοφία του Management Ολικής Ποιότητας
31. Τα συστατικά του Management Ολικής Ποιότητας
32. Προτάσεις Βελτίωσης Ποιότητας
33. Πιθανά Εμπόδια για την επιτυχία
34. Εφαρμογή του Management Ολικής Ποιότητας
35. Η έννοια της παραγωγικότητας. Παράγοντες που την επηρεάζουν & τα στάδια της
36. Αξιολόγηση Απόδοσης. Μέθοδοι & Αναγκαιότητα αξιολόγησης
37. Εργασία με Εικονίδια. Επιλογή Εικονιδίων. Άνοιγμα, Κλείσιμο, Τακτοποίηση Εικονιδίων
38. Εμφάνιση των επεκτάσεων του αρχείου
39. Δημιουργία φακέλων και υποφακέλων. Ταξινόμηση και προβολή αυτών. Ανάπτυξη, σύμπτυξη προβολών δίσκου φακέλων
40. Άνοιγμα και κλείσιμο εφαρμογής. Άνοιγμα και κλείσιμο εφαρμογής απλού κειμενογράφου ή άλλης εφαρμογής (Ζωγραφική). Εισαγωγή κειμένου σε αρχείο. Αποθήκευση αρχείου με συγκεκριμένο όνομα σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου.
41. Μετονομασία αρχείων και φακέλων.
42. Διαγραφή και Επαναφορά. Διαγραφή αρχείων και φακέλων μέσω του Κάδου Ανακύκλωσης. Επαναφορά αρχείων και φακέλων από τον Κάδο Ανακύκλωσης.
43. Άδειασμα Κάδου Ανακύκλωσης.
44. Αντιγραφή - Μετακίνηση. Αντιγραφή και μετακίνηση αρχείων και φακέλων μεταξύ φακέλων και μονάδων δίσκων. Αποστολή στοιχείου σε θέση αποθήκευσης.
45. Ιδιότητες αρχείων και φακέλων. Αλλαγή κατάστασης ενός αρχείου: μόνο για ανάγνωση/κλειδωμένο, για ανάγνωση/εγγραφή.
46. Συντομεύσεις και Δημιουργία Αρχείων
47. Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων από συγκεκριμένη θέση μιας μονάδας δίσκου.
48. Γνώση της μνήμης RAM. Γνώση των μονάδων μέτρησης μεγέθους αρχείων και φακέλων: KB, MB, GB.
49. Ιδιότητες συστήματος. Επισκόπηση των βασικών πληροφοριών του υπολογιστικού συστήματος: ονομασία και έκδοση λειτουργικού συστήματος, εγκατεστημένη RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης)
50. Εύρεση – Αναζήτηση. Χρήση του εργαλείου εύρεση/αναζήτηση για τον εντοπισμό αρχείων/φακέλων
51. Προβολή λίστας πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων
52. Print Screen. Χρήση της δυνατότητας της σύλλληψης (print screen) όλων των περιεχομένων της οθόνης του ενεργού παραθύρου.
53. Quizzes Αξιολόγησης – Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου

  • Διάρκεια 15 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο.
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου – Office Organization & Management

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.