Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Το Γενεόγραμμα: τι είναι; Κατασκευή και Κλινικές Εφαρμογές του

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
14/04/2024
12:00 - 16:00

Εισηγητής

Αθανασία Αντωνίου, Ψυχολόγος

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές επαγγελμάτων ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τι είναι το γενεόγραμμα, πώς κατασκευάζεται, πώς ερμηνεύεται και ποιες είναι οι κλινικές του εφαρμογές. Επίσης, απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το δικό τους προσωπικό οικογενειακό σύμπαν, μέσα από το δικό τους γενεαλογικό δέντρο.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στη θεωρία των οικογενειακών συστημάτων και η κατανόηση των βασικών εννοιών, καθώς και η εκμάθηση του γενεογράμματος, ως θεραπευτικό εργαλείο στην αναζήτηση της πορείας ζωής ενός ατόμου και των μοτίβων που επαναλαμβάνονται σε μια οικογένεια από γενιά σε γενιά. Περαιτέρω στόχος είναι ο αναστοχασμός για τη διαφοροποίηση του εαυτού μας, για τους τρόπους που λειτουργεί η οικογένειά μας και μέσω της σχεδίασης του δικού μας γενεογράμματος, η χαρτογράφηση της ιστορίας της οικογένειας μας και πώς αυτή επηρεάζει τις επιλογές και τον τρόπο που συνδεόμαστε με τους άλλους και που λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο Murray Bowen εισήγαγε τη θεωρία οικογενειακών συστημάτων στη ψυχοθεραπεία, μετατοπίζοντας έτσι το πρόβλημα από το άτομο, στις σχέσεις και την αλληλεπίδραση ολόκληρης της οικογένειας. Η θεωρία του αναφέρεται στους τρόπους που λειτουργεί μια οικογένεια (τρίγωνα, προβολές, κ.α.) καθώς και στη διαφοροποίηση του εαυτού από τη οικογένεια, ως βασικό παράγοντα για την καλύτερη ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου και για την επιτυχία στις μελλοντικές του σχέσεις. Χρησιμοποίησε το γενεόγραμμα ως βασικό εργαλείο για τη συλλογή του οικογενειακού ιστορικού, καταδεικνύοντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα και συγκεκριμένους ρόλους που δίνονται στα άτομα μιας οικογένειας από γενιά σε γενιά. Πρόκειται για ένα είδος γενεαλογικού δέντρου, σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης αλλά και θεραπευτικής παρέμβασης καθώς περιέχει στοιχεία για τις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας και σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τη ζωή τους και αφορά τουλάχιστον τρεις γενιές.

Θεματικές ενότητες

• Βασικές Αρχές της Θεωρίας Οικογενειακών Συστημάτων
• Οι 8 αλληλοσυνδεόμενες έννοιες της θεωρίας
• Θεραπευτική διαδικασία
• Κατασκευάζοντας το Γενεόγραμμα

Κλινική Συνέντευξη για το Γενεόγραμμα
Χαρτογράφηση της Οικογενειακής Δομής (τα Σύμβολα του Γενεογράμματος)

• Ερμηνεία του Γενεογράμματος
• Κλινικές Εφαρμογές του Γενεογράμματος
• Βιωματικές ασκήσεις
• Συζήτηση

Πληροφορίες συμμετοχής

Ολιγομελή τμήματα.

Παρέχονται: βεβαίωση παρακολουθησης σεμιναρίου και υλικού σημειώσεων. (Ολόκληρο το σεμινάριο σε μορφή POWERPOINT)

Κόστος Συμμετοχής

 45 ΕΥΡΩ (35 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.