Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (PT)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά (PT) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση επιφανειακών είτε διαμπερών σφαλμάτων σε μη πορώδη υλικά και είναι μια από τις βασικές μεθόδους ΜΚΔ με πολυάριθμες εφαρμογές στην βιομηχανία.
Η ανίχνευση των σφαλμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οπτική αντίθεση, για τον λόγο αυτό οι επιθεωρήσεις πρέπει να εκτελούνται υπό τις κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Η ανίχνευση σφαλμάτων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη διαμόρφωση, την εσωτερική δομή ή τη χημική σύνθεση του τεμαχίου που υποβάλλεται σε έλεγχο και ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό των σφαλματων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 •  Βασικές Αρχές της επιθεώρησης με Διεισδυτικά Υγρά
 •  Εξοπλισμός και υλικά
 •  Μέθοδοι αξιολόγησης της ευαισθησίας και του ελέγχου
 •  Απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας για τον έλεγχο
 •  Τεχνικές ελέγχου με Διεισδυτικά Υγρά
 •  Απαραίτητες διαδικασίες μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
 •  Απαραίτητα μέτρα ασφαλείας
 •  Έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά
 •  Ανιχνευσιμότητα σφαλμάτων
 •  Ερμηνεία και χαρακτηρισμός ενδείξεων
 •  Βασικές παραγωγικές διαδικασίες-Ακατέργαστα και επεξεργασμένα προϊόντα
 •  Βασικές Διαδικασίες Χύτευσης
 •  Βασικές Διαδικασίες Σφυρηλάτησης
 •  Βασικές Διαδικασίες Συγκόλλησης
 •  Σφάλματα κατά την παραγωγική διαδικασία και κατά την λειτουργία
 •  Θερμικές Διεργασίες
 •  Εκτεταμένη πρακτική εξάσκηση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.