Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προγραμματισμός με PLC S7-1200

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

- Ευστάθιος Θεοχάρης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται:
Υπευθύνους Συντήρησης Αυτοματισμών, Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς και όλα τα στελέχη που αναπτύσσουν ή συντηρούν Συστήματα Αυτοματισμού.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει φέρει την παράλληλη εξέλιξη των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και των κυκλωμάτων αυτοματισμού. Οι μοντέρνες εφαρμογές απαιτούν την γνώση των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών PLC, οι οποίοι διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος τεχνολογικών λειτουργιών για βιομηχανικές εφαρμογές. Στόχος του σεμιναρίου είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις γνωρίζοντας τη δομή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στο σεμινάριο θα περιγραφεί η αρχιτεκτονική δομή και οι βασικές αρχές προγραμματισμού PLC S7-1200. Στη συνέχεια θα αναλυθεί το λογισμικό TIA STEP 7 και ο προγραμματισμός του PLC S7-1200.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:
1. Αρχιτεκτονική δομή ενός PLC (CPU, σήματα εισόδων-εξόδων, επικοινωνίες, κλπ).
2. Αρχή λειτουργίας των PLC S7-1200
3. Βασικές αρχές προγραμματισμού- δομή προγράμματος
4. Λογισμικό TIA STEP 7
5. Γλώσσες προγραμματισμού
6. Βασικές Εντολές προγραμματισμού PLC S7-1200
7. Θέση σε λειτουργία PLC S7-1200
8. Αναλογικά συστήματα
9. Σφάλματα και βλάβες

Πληροφορίες συμμετοχής

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις και αυτοματισμού

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής:
08/06/2023 (17.00-21.00), 09/06/2023 (17.00-21.00) & 10/06/2023 (09.00-17.00)

Κόστος Συμμετοχής

300€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.