Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προγραμματισμός με PLC S7-1200 (Advanced)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Ευστάθιος Θεοχάρης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται:
Υπευθύνους Συντήρησης Αυτοματισμών, Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς και όλα τα στελέχη που αναπτύσσουν ή συντηρούν Συστήματα Αυτοματισμού.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει φέρει την παράλληλη εξέλιξη των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και των κυκλωμάτων αυτοματισμού. Οι μοντέρνες εφαρμογές απαιτούν την γνώση των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών PLC, οι οποίοι διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος τεχνολογικών λειτουργιών για βιομηχανικές εφαρμογές. Στόχος του σεμιναρίου είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις γνωρίζοντας τη δομή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στο σεμινάριο θα περιγραφεί η ανάπτυξη λογισμικών αυτοματισμού με σύγχρονες και σύνθετες μεθόδους, οι βασικές λειτουργίες ενός HMI, θα αναλυθεί η διαχείριση αναλογικών σημάτων καθώς και δυνατότητες επικοινωνίων PLC-PLC. 

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  • Ανασκόπηση του βασικού Σεμιναρίου (TIA, και βασικές εντολές).
  • Δομημένος Προγραμματισμός (Functions και Function Blocks).
  • Επεξεργασία αναλογικών σημάτων και αριθμητικές πράξεις.
  • Data Blocks και σύνθετοι τύποι δεδομένων.
  • Βασικές λειτουργίες ενός HMI.
  • Επικοινωνία PLC με PLC.

Πληροφορίες συμμετοχής

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής:

30/05/24, 17.00-21.00

31/05/24, 17.00-21.00

01/06/2024, 09:00-17:00

Κόστος Συμμετοχής

450€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.