Βρείτε Σεμινάρια

KAFKAS INSTITUTE of Training & Development

Λεωφ. Καραμανλή 55, Νέα Αγριλέζα, Αχαρναί, 13671, ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή

Δημιουργία του Kafkas Institute of Training & Development
Η εταιρία Β. Καυκάς Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό – ηλεκτρολογικό κλάδο ως εμπορική εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού & φωτισμού εδώ και 40 χρόνια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η εταιρία έχει εντοπίσει και έχει προσαρμοστεί σε πολλές αλλαγές και προκλήσεις της αγοράς. Άξια αναφοράς δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο μη σχετικό με την εκπαίδευση. Παρατηρώντας και αφουγκράζονταν τις ανάγκες της αγοράς, αρχικά σίγουρα του πελατολογίου της εταιρίας Καυκάς, διαπιστώθηκε η μεγάλη ανάγκη που υπήρχε και υπάρχει στον τεχνολογικό κλάδο για εξειδικευμένη τεχνολογική εκπαίδευση. Αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα για την δημιουργία του Kafkas Institute of Training & Development (το οποίο μπήκε σε λειτουργία στα τέλη του 2012).

Η ιδέα – Ο Σκοπός
Η ιδέα για το Kafkas Institute είναι να αποτελεί ένα τεχνολογικό εκπαιδευτικό κέντρο εκπαίδευσης όπου στοχεύει στην εξειδικευμένη τεχνική - τεχνολογική κατάρτιση λειτουργώντας προσθετικά στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση που κατέχουν οι συμμετέχοντες. Ο απώτερος σκοπός του είναι μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί το Kafkas Institute να ανοίξει νέες προοπτικές στους συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο συμβάλλοντας στην επέκταση των δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη του πελατολογίου τους και γενικότερα την ισχυροποίηση τους στον χώρο. Παράλληλα απευθύνεται και στο ευρύ κοινό με σκοπό να δώσει ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και πληροφόρησης για όλες τις νέες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς που δραστηριοποιούμεθα.
Απόρροια αυτής της ιδέας, που δίνει προστιθέμενη αξία στο Kafkas Institute, είναι να αποτελεί ένα σημείο συνάντησης ανταλλαγής απόψεων και ιδεών μεταξύ επαγγελματιών, φοιτητών και ατόμων που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Σεμινάρια σε Αίθουσα

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.