Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC – SCADA

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ
20/11/2023 έως 24/11/2023
20 Δ.Ω.

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο συμμετέχοντες να κατανοήσουν μέσω πρακτικών παραδειγμάτων τις βασικές έννοιες του αυτοματισμού βιομηχανικών διεργασιών και των συστημάτων SCADA με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (Programmable Logic Controllers), τον τρόπο και τις γλώσσες προγραμματισμού τους και τις εφαρμογές τους στην αυτοματοποίηση διαφόρων διαδικασιών.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ PLC
• Αυτόματος έλεγχος – εξέλιξη
• Γενικές παρατηρήσεις – ορισμοί
• Λογικοί τελεστές απλοί και σύνθετοι (OR, AND, NOR, NAND, κλπ)
• Πίνακες συμβολισμών διαφόρων προδιαγραφών
• Δομή ενός PLC
• Συνδεσμολογία
• Μονάδες Digital & Analog input/output
• Peripheral & Communication Bus
• Διευθυνσιοδότηση
• Βοηθητικά
• Χρονικά
• Απαριθμητές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PLC
• Βασικές αρχές προγραμματισμού - δομή προγράμματος
• Λειτουργικό σύστημα
• Πρόγραμμα εφαρμογής
• Γραμμικό / Τμηματοποιημένο / Δομημένο Πρόγραμμα
• Λογισμικό προγραμματισμού των PLC- γλώσσες (LAD, STL, FBD)
• Γενικές παρατηρήσεις – ορισμοί
• Παραδείγματα – εφαρμογές
• Siemens PLC (S7 200-300-400)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ PLC –ΔΙΚΤΥΑ
• Βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνίας (ASI, Profibus, IndustrialEthernet,Profinet)
• Δικτύωση PLC
• Διαγνωστικά εργαλεία δικτύων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (SCADA)
• Βασικές λειτουργίες & Τυπικές εφαρμογές
• Singlestations, client-servers, web-clients, redundantservers
• Επικοινωνίαμεταυποκείμενασυστήματα (συνήθωςPLCs)
• Παρουσίαση ενός project& σύνδεσης με PLC
• Δημιουργία μιμικών
• Δημιουργία tags
• Σύστημα μηνυμάτων: γενικές αρχές
• Σύστημα μηνυμάτων: εμφάνιση μηνυμάτων σε γραφικές οθόνες.
• Σύστημα καταγραφής τιμών μεταβλητών: γενικές αρχές – δείγματα αρχείων τιμών.
• Σύστημα καταγραφής τιμών μεταβλητών: εμφάνιση των αρχείων τιμών σε μορφή καμπυλών-πινάκων σε γραφικές οθόνες.
• Σύστημα αναφορών: γενικές αρχές.
• Σύστημα αναφορών: παρουσίαση παραδειγμάτων
• Παρουσίαση προγραμμάτων για γενική χρήση
• Παραδείγματα εφαρμογών SCADA.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.