Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Αυτοματισμοί / PLC

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC – SCADA

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ
08/10/2021 έως 12/10/2021
20 Δ.Ω.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο συμμετέχοντες να κατανοήσουν μέσω πρακτικών παραδειγμάτων τις βασικές έννοιες του αυτοματισμού βιομηχανικών διεργασιών και των συστημάτων SCADA με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (Programmable Logic Controllers), τον τρόπο και τις γλώσσες προγραμματισμού τους και τις εφαρμογές τους στην αυτοματοποίηση διαφόρων διαδικασιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ PLC
• Αυτόματος έλεγχος – εξέλιξη
• Γενικές παρατηρήσεις – ορισμοί
• Λογικοί τελεστές απλοί και σύνθετοι (OR, AND, NOR, NAND, κλπ)
• Πίνακες συμβολισμών διαφόρων προδιαγραφών
• Δομή ενός PLC
• Συνδεσμολογία
• Μονάδες Digital & Analog input/output
• Peripheral & Communication Bus
• Διευθυνσιοδότηση
• Βοηθητικά
• Χρονικά
• Απαριθμητές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PLC
• Βασικές αρχές προγραμματισμού - δομή προγράμματος
• Λειτουργικό σύστημα
• Πρόγραμμα εφαρμογής
• Γραμμικό / Τμηματοποιημένο / Δομημένο Πρόγραμμα
• Λογισμικό προγραμματισμού των PLC- γλώσσες (LAD, STL, FBD)
• Γενικές παρατηρήσεις – ορισμοί
• Παραδείγματα – εφαρμογές
• Siemens PLC (S7 200-300-400)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ PLC –ΔΙΚΤΥΑ
• Βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνίας (ASI, Profibus, IndustrialEthernet,Profinet)
• Δικτύωση PLC
• Διαγνωστικά εργαλεία δικτύων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (SCADA)
• Βασικές λειτουργίες & Τυπικές εφαρμογές
• Singlestations, client-servers, web-clients, redundantservers
• Επικοινωνίαμεταυποκείμενασυστήματα (συνήθωςPLCs)
• Παρουσίαση ενός project& σύνδεσης με PLC
• Δημιουργία μιμικών
• Δημιουργία tags
• Σύστημα μηνυμάτων: γενικές αρχές
• Σύστημα μηνυμάτων: εμφάνιση μηνυμάτων σε γραφικές οθόνες.
• Σύστημα καταγραφής τιμών μεταβλητών: γενικές αρχές – δείγματα αρχείων τιμών.
• Σύστημα καταγραφής τιμών μεταβλητών: εμφάνιση των αρχείων τιμών σε μορφή καμπυλών-πινάκων σε γραφικές οθόνες.
• Σύστημα αναφορών: γενικές αρχές.
• Σύστημα αναφορών: παρουσίαση παραδειγμάτων
• Παρουσίαση προγραμμάτων για γενική χρήση
• Παραδείγματα εφαρμογών SCADA.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας