Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Oracle / Cisco / Δίκτυα (6)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/12/2022

MTCSWE – MikroTik Certified Switching Engineer

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
05/12/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με λειτουργίες δικτύου Layer 2, switching, bridging & VLAN...
beeasy
ΑΘΗΝΑ 10/12/2022

CompTIA Network+ (N10-007)

ΑΘΗΝΑ
10/12/2022
Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στα δίκτυα πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων και εργαλείων καθώς και η προετοιμασία για τη διεθνούς κύρους αναγνωρισμένη πιστοποίηση...
IST College ΚΔΒΜ2
ΑΘΗΝΑ 12/12/2022

Cisco Certified Network Associate (CCNA) v.7

ΑΘΗΝΑ
12/12/2022
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το CCNA® είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα της Ακαδημίας Δικτύων CISCO. Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά πιστοποιημένα εργαστήρια, με συσκευές CISCO, στις οποίες οι φοιτητές μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση, ενώ η ύλη των...
Mediterranean Professional Studies
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ 12/12/2022

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise

ΑΘΗΝΑ
12/12/2022
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το CCNP® είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα της Ακαδημίας Δικτύωσης της Cisco. Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά πιστοποιημένα εργαστήρια, με συσκευές Cisco, στις οποίες οι σπουδαστές μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση...
Mediterranean Professional Studies
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ 16/12/2022
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να αναπτύξουν, να υποστηρίξουν και να παραμετροποιήσουν δίκτυα μικρού και μεσαίου μεγέθους....
ΚΕΚ ΚΕΜ | Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας
ΑΘΗΝΑ 19/12/2022
Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύσσονται ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη πολύπλοκών δικτυακών υποδομών και επαγγελματικών λύσεων. Το μάθημα είναι εμπλουτισμένο με εξειδικευμένες...
ΚΕΚ ΚΕΜ | Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας