Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Excel / Word / Office / Πιστοποίηση υπολογιστών (7)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 03/06/2024
Η νέα τεχνολογική εποχή, χαρακτηρίζεται από την καθιέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ζωή του ανθρώπου και την ανάδειξή τους σε απαραίτητο καθημερινό εργαλείο. Γι’ αυτό, η πιστοποιημένη γνώση στις βασικές λειτουργίες και χρήσεις του υπολογιστή εί...
ΑΘΗΝΑ 03/06/2024
Ταχύρυθμα σεμινάρια. Εξατομικευμένη Εκπαίδευση (One by One). Επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο. ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του ...
ΑΘΗΝΑ 03/06/2024
Το Τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας είναι μέθοδος ταχύτατης πληκτρολόγησης κειμένου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκπαιδεύεστε στο Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο. Δακτυλογράφος Τυφλού Ελληνοαγγλικού Πληκτρολογίου είναι μια δεξιότητα που...
ΒΟΛΟΣ 17/06/2024

Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ
17/06/2024
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 επίπεδα, κάθε ένα από τα οποία είναι διάρκειας 16 ωρών. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιλέξει το επίπεδο που θα παρακολουθήσει. Μετά το πέρας του κάθε επιπέδου δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ 25/06/2024
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο χρήστης είναι ειδικά προετοιμασμένος για την απόκτηση Πιστοποιητικού, Αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ, στις Βασικές Ενότητες....
ΑΘΗΝΑ 25/06/2024
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες με τις δυνατότητες που προσφέρει το Excel στον υπολογισμό οικονομικών και λογιστικών αποτελεσμάτων και γενικότερα στις λειτουργίες που είναι πρακτικά και άμεσα χρήσιμες στον Λογιστή - ...
ΑΘΗΝΑ 25/06/2024
Περιλαμβάνει Πλήρη Εκμάθηση στο λειτουργικό των Windows και τις εφαρμογές: Word, Excel, Internet & Outlook, Powerpoint, Access. Οδηγεί στην Πιστοποίηση ΑΣΕΠ όλων των ενοτήτων. Το Πληρέστερο Σεμινάριο της αγοράς. Τα σεμινάρια Windows, Word, Excel,...

Βρείτε σεμινάρια για Excel / Word / Office / Πιστοποίηση υπολογιστών

Η απόκτηση πλήρους εκπαίδευσης στο λειτουργικό σύστημα των Windows και στις εφαρμογές του Microsoft Office, όπως το Word, το Excel, το PowerPoint και το Access, είναι πολύτιμη τόσο για πολλούς επαγγελματικούς τομείς, όσο και για την καθημερινή χρήση. Τα δια ζώσης σεμινάρια για τις εφαρμογές του Office, Excel, Word κ.τ.λ. προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στην κατανόηση των λειτουργιών των προγραμμάτων και σας βοηθούν να αυξήσετε τις επαγγελματικές σας προοπτικές.