Κατηγορία:
Πληροφορική, Oracle / Cisco / Δίκτυα

SQL Server

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
InfoQuality

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πληροφορική, Oracle / Cisco / Δίκτυα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Κατανοήσουν τις έννοιες που αφορούν στις βάσεις δεδομένων
• Σχεδιάσουν βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον MS SQL Server ορίζοντας πίνακες και τις μεταξύ τους σχέσεις
• Εκτελέσουν επερωτήσεις για την ανάκτηση και επεξεργασία των δεδομένων
• Δημιουργήσουν όψεις και συναρτήσεις για την εκτέλεση πολύπλοκης επεξεργασίας δεδομένων

Προαπαιτούμενα
Βασική κατανόηση εννοιών πληροφορικής και αρχών προγραμματισμού.

Περιβάλλον εκπαίδευσης & εκπαιδευτικό υλικό
Παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή

Το πρόγραμμα καλύπτει την ύλη για απόκτηση Πιστοποίησης από την ACTA (Φορέας Πιστοποίησης – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Παν/μίου Θες/κης)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια: 30 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας