Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

SQL Server

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
InfoQuality

Περιγραφή σεμιναρίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Κατανοήσουν τις έννοιες που αφορούν στις βάσεις δεδομένων
• Σχεδιάσουν βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον MS SQL Server ορίζοντας πίνακες και τις μεταξύ τους σχέσεις
• Εκτελέσουν επερωτήσεις για την ανάκτηση και επεξεργασία των δεδομένων
• Δημιουργήσουν όψεις και συναρτήσεις για την εκτέλεση πολύπλοκης επεξεργασίας δεδομένων

Προαπαιτούμενα
Βασική κατανόηση εννοιών πληροφορικής και αρχών προγραμματισμού.

Περιβάλλον εκπαίδευσης & εκπαιδευτικό υλικό
Παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή

Το πρόγραμμα καλύπτει την ύλη για απόκτηση Πιστοποίησης από την ACTA (Φορέας Πιστοποίησης – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Παν/μίου Θες/κης)

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 30 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.