Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια | Καθημερινές Ενάρξεις (8)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους Πολιτικούς Μηχανικούς που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Constructions II: Roads & Highways English

ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το σεμινάριο Constructions II: Roads & Highways English οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας σχετικά με θέματα που αφορούν τους τύπους των δρόμων, τα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, θέματα μετρήσεων, χωματουργικά έργα, πεζοδρόμια...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Engineering English - Αγγλικά για Μηχανικούς

ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στο χώρο εργασίας τους, στους επαγγελματίες του τομέα Μηχανικής και σε όσους θέλουν να έχουν επαφή ή συναλλαγή με το εξωτερικό στον ανάλογο το...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

English for Construction & Buildings

ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το σεμινάριο Constructions I English: Buildings απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στον χώρο εργασίας ή ακόμα να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο εξωτερικό.....
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο Landscape Architecture English έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες γεωπόνους, τεχνολόγους γεωπόνους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, κηποτέχνες, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, ιδιώτες και λάτρεις της κηπουρικής στην αγγλική...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες κτηματομεσίτες που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. To συγκεκριμένο σεμινάριο αγγλικών Real Estate προσφέρει οδηγίες που βοηθούν...
StartLearn

Βρείτε σεμινάρια για Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια

Παραμείνετε ενημερωμένοι σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ενέργεια! Ακολουθήστε τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις μέσω των δια ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εκπαιδευτείτε από διακεκριμένους και ειδικευμένους καθηγητές και εκτοξεύεστε τις γνώσεις και το βιογραφικό σας. Γνωρίστε από κοντά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψυκτικών υγρών και εκπαιδευτείτε κατάλληλα για την ορθή χρήση τους, αποκτήστε την απαιτούμενη τεχνογνωσία για όλους τους τομείς ηλεκτρολογικής μελέτης και γνωρίστε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD60364, το οποίο αποτελεί την επιτομή της τεχνικής νομοθεσίας όσον αφορά τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Τέλος, συμμετέχοντας στα σεμινάρια, εξοικειωθείτε με το σύστημα αυτοματισμού Smart Home και πρωτοπορήστε σε θέματα οικιακού αυτοματισμού.