Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Constructions II: Roads & Highways English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στους επαγγελματίες των κατασκευών που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας τους  στο χώρο εργασίας. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις  ακουστικές ικανότητες. 

Το σεμινάριο Constructions II: Roads & Highways English οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας σχετικά με θέματα που αφορούν τους τύπους των δρόμων, τα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, θέματα μετρήσεων, χωματουργικά έργα, πεζοδρόμια, κράσπεδα, γέφυρες, τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια.

Σκοπός

Κεντρικός στόχος και σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές:

  • Να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε προφορικούς διαλόγους και σε γραπτά κείμενα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.
  • Να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες

1. Types of Roads
2. Parts of a Road
3. Parts of a Highway
4. Types of Intersections
5. Materials
6. Numbers
7. Measurements
8. Tools
9. Safety Equipment
10. Basic Actions
11. Machines
12. Communications
13. Soil
14. Describing Landscapes 1
15. Describing Landscapes 2
16. Surveying
17. Surveying Equipment
18. Plans
19. Setting Out Lines
20. Earthworks 1
21. Earthworks 2
22. Drainage
23. Pipes
24. Drains
25. Flexible Pavement 1: Structure
26. Flexible Pavement 2: Design
27. Flexible Pavement 3: Surfacing
28. Flexible Pavement 4: Defects
29. Rigid Pavement 1: Slabs and Joints
30. Rigid Pavement 2: Formwork
31. Curb Types
32. Installing Curbs
33. Paving Sidewalks
34. Bridges 1: Types
35. Bridges 2: Parts
36. Fencing
37. Site Safety
38. Traffic Control
39. Signage
40. Street Furniture
41. Testing Materials 1
42. Testing Materials 2
43. Bridge Maintenance
44. Road Maintenance 1
45. Road Maintenance 2
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 20 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης ΔΩΡΕΑΝ
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως μέσω ZOOM ή Δια ζώσης
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Constructions II: Roads and Highways English – Αγγλικά τον Κατασκευαστικό κλάδο: Κατασκευές Δρόμων και Αυτοκινητοδρόμων

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.