Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Κτήρια & Κατασκευές | Καθημερινές Ενάρξεις (3)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους Πολιτικούς Μηχανικούς που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Constructions II: Roads & Highways English

ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το σεμινάριο Constructions II: Roads & Highways English οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας σχετικά με θέματα που αφορούν τους τύπους των δρόμων, τα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, θέματα μετρήσεων, χωματουργικά έργα, πεζοδρόμια...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

English for Construction & Buildings

ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το σεμινάριο Constructions I English: Buildings απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στον χώρο εργασίας ή ακόμα να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο εξωτερικό.....
StartLearn

Βρείτε σεμινάρια για Κτήρια & Κατασκευές

Τα συστήματα αυτοματισμού Smart Home αποτελούν ένα αντικείμενο υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας και τείνουν να αποτελέσουν το μέλλον σε ζητήματα ασφάλειας κατοικίας. Παρακολουθώντας σεμινάρια για κτήρια και κατασκευές θα αποκτήσετε τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με τα smart home gadgets και ό,τι άλλο τα απαρτίζει.