Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

English for Construction & Buildings

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο English for Construction - Buildings απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στον χώρο εργασίας ή ακόμα να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο εξωτερικό και επιθυμούν να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες κατασκευαστές κτιρίων που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στο χώρο εργασίας και σε όσους θέλουν να έχουν επαφή ή συναλλαγή με το εξωτερικό στον ανάλογο τομέα. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας αναφορικά με τη χρήση εργαλείων, την κατασκευή παντός είδους κτιριακών υποδομών και εξειδικευμένα θέματα για τις στέγες και το φινίρισμά τους.

Θεματικές Ενότητες

1. Hand tools 1
2. Hand tools2
3. Power tools
4. Fastener
5. Safety equipment
6. Basic actions1
7. Basic actions2
8. Basic math
9. Decimals, fractions and percents
10. Measurements
11. Materials
12. Properties and dimensions
13. Site communication
14. Parts of a residence
15. Parts of a commercial building
16. Careers
17. Work site safety
18. Site investigation
19. Site layout
20. Cranes
21. Rigging
22. Excavation1
23. Excavation2
24. Foundations 1
25. Foundations 2
26. Formwork1
27. Formwork 2
28. Floorplans
29. Floors1
30. Floors2
31. Prints 1
32. Prints 2
33. Concrete work 1
34. Concrete work 2
35. Concrete work 3
36. Timber frames
37. Steel frames
38. Concrete frames
39. Doors and windows
40. Insulation
41. Stairs
42. Masonry
43. Roofs 1
44. Roofs 2
45. Finishing
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες:
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.