Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Certified Computer User - CCU Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το CCU απευθύνεται σε επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε εργαζόμενους, φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, άνεργους, άτομα χωρίς ιδιαίτερες ή και καθόλου γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Αποτελεί, δηλαδή, μια πιστοποίηση η οποία είναι αναγκαία για το κοινωνικό σύνολο.

Σκοπός

1) Να αποκτήσουν Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Γνώσης Η/Υ
2) Να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
3) Να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στους Η/Υ
4) Να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους
5) Να έχουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση

Περιγραφή σεμιναρίου

Η νέα τεχνολογική εποχή, χαρακτηρίζεται από την καθιέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ζωή του ανθρώπου και την ανάδειξή τους σε απαραίτητο καθημερινό εργαλείο. Γι’ αυτό, η πιστοποιημένη γνώση στις βασικές λειτουργίες και χρήσεις του υπολογιστή είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη και ένα ισχυρό εφόδιο για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εργασιακού του περιβάλλοντος. Επίσης, αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού στο δημόσιο.
Εκπαιδεύσου τώρα δωρεάν και απόκτησε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα της πιστοποίησης.
Θεματικές ενότητες σεμιναρίου
1) Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
2) Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
3) Επικοινωνίες (MS Outlook)
4) Υπηρεσίες Διαδικτύου 

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Διάρκεια: 60 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο
• Πρακτική εξάσκηση για άριστη προετοιμασία των σπουδαστών μας για τις εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικών test
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).
• Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ
Το σχήμα πιστοποίησης CCU είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.