Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Χρηματοοικονομικά - ΑΘΗΝΑ | Κέντρο Αθήνας (3)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Banking English

ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη τραπεζών που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες οικονομολόγους και τα στελέχη των τραπεζών που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας τους, στους επαγγελματίες του τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και σε όσους θέλουν να έχουν επαφή ή συναλλαγή με το εξωτερικό...
StartLearn

Βρείτε σεμινάρια για Χρηματοοικονομικά | ΑΘΗΝΑ

Ενδιαφέρεστε για τον χώρο των Χρηματοοικονομικών; Απασχολείστε ως Χρηματοπιστωτικοί Σύμβουλοι, Τραπεζικοί Υπάλληλοι, Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές ή Ειδικοί στη Διαχείριση Κεφαλαίων; Εκπαιδευτείτε και κατανοήστε τις βασικές αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)ως ένα σύνολο διεθνών λογιστικών προτύπων που καθορίζουν πώς θα πρέπει να παρουσιάζονται και να λειτουργούν οι οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης παγκοσμίως. Αναβαθμίστε  τις γνώσεις σας στις τρεις οικονομικές καταστάσεις, κατανοήστε τη σημασία της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και ανταποκριθείτε σωστά στον επαγγελματικό σας χώρο. Εμπλουτίστε το βιογραφικό σας παρακολουθώντας από κοντά τα δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με τα Οικονομικά, τις Επενδύσεις και τα Τραπεζικά ζητήματα και αποκτήστε σημαντικό προβάδισμα στην αγορά εργασίας.