ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Επιμορφωτικά Σεμινάρια στους
τομείς της Λογιστικής
Σεμινάρια Λογιστικής, Εμπορικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας
Πιστοποιημένο Κέντρο Δια
Βίου Μάθησης - ΚΔΒΜ1
Σεμινάρια Λογιστικής - Ετήσιο Πρόγραμμα για Αρχάριους
Παγκόσμια Πιστοποίηση ACCA
Δείτε το Πρόγραμμα!
accounting

Σεμινάρια: Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 844 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 02/07/2021
Απογραφή χρήσης 2020 – Ισχύς ΕΛΠ. Υποκαταστήματα – Ποιοι υπόκεινται σε τέλος επιτηδεύματος. Φορολόγηση ελεύθερου επαγγελματία ως μισθωτού – Προϋποθέσεις. Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης φυσικού ή νομικού προσώπου με τα ...
Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας στην Διαχείριση των Εργατικών.Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και σε Λογιστικά – Φορο...
ΑΘΗΝΑ 21/05/2021
Να ενημερώσει στην Πράξη τους επαγγελματίες Λογιστές και τα στελέχη λογιστηρίων για την λειτουργία και παραμετροποίηση των εφαρμογών τους...
ΑΘΗΝΑ 22/02/2021
Εισαγωγή και εις βάθος ανάλυση στις έννοιες της Γενικής Λογιστικής και εμβάθυνση μέσα από Πρακτικά Παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την Λογιστική και την χρησιμότητά της και θα είναι σε θέση να κατανοούν αλλά κ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/10/2020
Eισαγάγει τους συμμετέχοντες στις καθημερινές λειτουργίες του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα......
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/10/2020
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισης εργαζομένων. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να υπολογίσουν μισθοδοσία και να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την μ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09/10/2020
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Ο Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αναλύσει τις Διαδικασίες, αλλά και τις Ανάγκες καθώς και τα Προβλήματα που θα προκύπτουν από τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση, με πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές για την προετοιμασία των Επιχε...
ΑΘΗΝΑ 01/10/2020
Ο πιο αναγνωρισμένος παγκοσμίως επαγγελματικός τίτλος στον Εσωτερικό Έλεγχο. Ο τίτλος αποκτάται απευθείας από το Institute of Internal Auditors (IIA / www.theiia.org) των ΗΠΑ μετά από επιτυχία σε διεθνείς εξετάσεις (και σχετική...
ΑΘΗΝΑ 01/07/2020
Ο πιο αναγνωρισμένος παγκοσμίως επαγγελματικός τίτλος στον Εσωτερικό Έλεγχο. Ο τίτλος αποκτάται απευθείας από το Institute of Internal Auditors (IIA / www.theiia.org) των ΗΠΑ μετά από επιτυχία σε διεθνείς εξετάσεις (και σχετική...
Απόψεις επί του νέου ασφαλιστικοεργατικού νομοσχεδίου. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις με τον νέο Νόμο: Αιτιώδης και αναιτιώδης καταγγελία-Βάσιμος λόγος Καταγγελίας και Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός και Κοινωνικός Χάρτης, Αναστολή απο...
ΑΘΗΝΑ 20/03/2020
Mydata (my Digital Accounting and Tax Application) η νέα Ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, η οποία εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Ένα μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο ηλεκτρονικοποίησης όλων τ...
ΑΘΗΝΑ 16/03/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ανάλυση των διατάξεων που επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Μέσα από την εκτενή ανάλυση όλων των άρθρων και την χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, επιχειρείτα...
ΑΘΗΝΑ 16/03/2020
Στο σεμινάριο θα γίνει ανάλυση όλων των αλλαγών που έχουν επέλθει στην φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και στη συμπλήρωση των εντύπων Ε1,Ε2 και Ε3 με παραδείγματα....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/03/2020
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Με την ψήφιση του ν.4670/2020, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς. ...
ΑΘΗΝΑ 13/03/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με όλες τις επιχειρήσεις. ...
ΑΘΗΝΑ 12/03/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις αλλαγές που αφορούν στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ και στην αντιμετώπιση τους μέσω της Mydata. ...
ΑΘΗΝΑ 09/03/2020
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στον τελευταίο αναπτυξιακό Νόμο που ισχύει στην χώρα μας...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/03/2020
Βασικά στοιχεία χειρισμού. Βασικές Οντότητες. Διαδικασίες Πωλήσεων. Διαδικασίες Αγορών & Αποθήκης. Διαδικασίες Λογιστηρίου. Εταιρικό Reporting...
ΑΘΗΝΑ 06/03/2020
Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια με βάση τις νέες ρυθμίσεις του Ν.4336/2015. Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής ...
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι αφενός να εκπαιδεύσει φοιτητές, πτυχιούχους και στελέχη στις βασικές ιδέες της R αλλά συγχρόνως να προσφέρει και να διδάξει σημαντικές έννοιες της στατιστικής με σωστό και συστηματικό τρόπο χρ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας