Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Τιμολόγηση / Κοστολόγηση (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 22/4/2024
Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του αντικειμένου της κοστολόγησης. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις για το κόστος πωληθέντων των προϊόντων του...

Βρείτε σεμινάρια για Τιμολόγηση / Κοστολόγηση

Κατανοήστε τον τομέα της λογιστικής και αποκτήστε εξειδίκευση στην κοστολόγηση και την τιμολόγηση. Ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια τιμολόγησης και κοστολόγησης θα αποκτήσετε πιστοποιημένες γνώσεις και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.