Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Τιμολόγηση / Κοστολόγηση (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 28/04/2023
Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του αντικειμένου της κοστολόγησης. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις για το κόστος πωληθέντων των προϊόντων του...