Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΔΕΠ-Υ και Παραβατική Συμπεριφορά

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Είναι σχεδιασμένο για οποιονδήποτε θέλει να εμπλουτίσει την γνώσεις του γύρω από το φαινόμενο και απευθύνεται σε γονείς, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, φοιτητές Ψυχολογίας και Ψυχολόγους, παιδιά και εφήβους με Δ.Ε.Π-Υ.

Σκοπός

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μάθουν αρχικά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τα πρωτογενή συμπτώματα που εκδηλώνουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ και αποτελούν βασικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και στρατηγικές παρέμβασης για την αντιμετώπιση μαθητών με ΔΕΠ-Υ στην τάξη και προτεινόμενες δραστηριότητες.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η διάλεξη έχει σαν αντικείμενο τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα και το πόσο η παρουσία της ενοχοποιείται για την παραβατική συμπεριφορά που ορισμένοι έφηβοι εκδηλώνουν. Γονείς και Εκπαιδευτικοί συχνά δεν μπορούν να ερμηνεύσουν ότι η ΔΕΠ-Υ ενοχοποιείται πολύ συχνά για την παραβατική συμπεριφορά που εκδηλώνουν ορισμένοι έφηβοι και η οποία μπορεί να τους οδηγήσει ακόμα και ενώπιον της δικαιοσύνης. Η σχέση ανάμεσα στη ΔΕΠ-Υ και την παραβατική συμπεριφορά καταδεικνύεται τόσο από προοπτικές διαχρονικές έρευνες, στις οποίες παρακολουθούνται από την παιδική τους ηλικία άτομα με ΔΕΠ-Υ προκειμένου να διαπιστωθεί η εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς στην εφηβεία και την ενηλικίωση, όσο και από αναδρομικές έρευνες, στις οποίες διερευνάται η πιθανότητα ύπαρξης ΔΕΠ-Υ στον πληθυσμό των ατόμων που έχουν εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά και έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Θεματικές Ενότητες

1. Παιδιά με ΔΕΠ-Υ
2. Ορισμοί ΔΕΠ-ΔΕΠ-Υ
3. Αίτια Συνδρόμου
4. Συμπτώματα ΔΕΠ-Υ κατά ηλικία
5. Αξιολόγηση της ΔΕΠ-Υ
6. ΔΕΠ-Υ & Παραβατική Συμπεριφορά (Μελέτες – Έρευνες)
7. Θεραπεία
8. Παρέμβαση – Αντιμετώπιση
9. Ψυχομετρικές Κλίμακες Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ
10. ΔΕΠ-Υ & Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
11. Συννοσηρότητα ΔΕΠ-Υ & ΔΑΦ
12. Διάκριση ΔΕΠ-Υ & ΔΑΦ
13. Δυσκολίες Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης ΔΕΠ-Υ & ΔΑΦ
14. Θεραπευτικές Στρατηγικές ΔΕΠ-Υ & ΔΑΦ
15. Μαθησιακός Έλεγχος

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 20 ώρες + 5 ώρες ΔΩΡΕΑΝ
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
ΔΕΠ-Υ και Παραβατική Συμπεριφορά – ADHD & Delinquent Behaviour

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.