Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση. Μύθοι και πραγματικότητες.

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Εισηγητής

ΟΛΙΑ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Σε ποιους απευθύνεται

Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Επιστήμονες, Εκπαιδευτικούς, Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Φοιτητές επαγγελμάτων ψυχικής υγείας, γονείς.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενο

Με την παρουσίαση κοινωνιολογικών προσεγγίσεων εξετάζεται η σχολική επίδοση των μαθητών σε σχέση με την κοινωνική καταγωγή τους. Επίσης, αναφέρεται η επίδραση της συμπεριφοράς της οικογένειας και του σχολείου σε σχέση με την κοινωνική διαφορετικότητα των μαθητών. Αρκετές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας παρουσιάζουν τα παιδιά με χαμηλές σχολικές επιδόσεις να έχουν κοινά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Οι μαθητές των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων που οι γονείς τους έχουν χαμηλό γνωστικό επίπεδο και η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι καλή έχουν, μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας στο σχολείο. Η οικογένεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σχολική επιτυχία του παιδιού μέσα από τον τρόπο επικοινωνίας, τις αξίες και τις φιλοδοξίες που έχει για εκείνο. Αποδεικνύεται πως η επίδοση των μαθητών στο σχολείο είναι ανάλογη της κοινωνικής θέσης που έχει η οικογένεια του. Οι μαθητές από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα έχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις στο σχολείο, αλλά η άνιση επίδοση που παρουσιάζουν δεν είναι αποτέλεσμα διαφορών δεικτών ευφυΐας ή ικανοτήτων. Άλλες θεωρήσεις αποδίδουν τα αίτια της σχολικής αποτυχίας στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Οι μαθητές από τα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα έχουν μειωμένη πρόσβαση στην παιδεία και μειωμένες πιθανότητες σχολικής επιτυχίας. Ο φορέας του σχολείου ελέγχεται και κατευθύνεται από το κράτος, αλλά οι πρακτικές που χρησιμοποιεί εν τέλει ευνοούν τους μαθητές που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικά στρώματα και διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Θεματολογία

  • ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
  • ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
  • ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Πληροφορίες συμμετοχής

Ολιγομελή τμήματα.
Παροχή βεβαίωσης συμμετοχής, υλικό σημειώσεων.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ONLINE ΜΕΣΩ SKYPE ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Κόστος Συμμετοχής

25€
20€ για ανέργους και φοιτητές 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.