Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ & ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ “FAMILY MUSIC”

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Το Πολύτεχνο

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Εισηγητής

ΟΛΥΜΠIΑ ΑΓΑΛΙΑΝΟY (PhD), Ε.Ε.Π., διδακτικής της κίνησης και της μουσικής Τ.Ε.Α.Π.Η. , Ε.Κ.Π.Α.)
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ (PhD),  Π.ΑΜΑΚ, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ (PhD),ΜSc Κλινική Νοσοκομειακή Ψυχολόγος - Οικογενειακή Σύμβουλος, Συνεργάτιδα Παν/μίου Αθηνών)
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ (ΜΑ, PhD, ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής, ΤΕΑΠΗ, ΣΕΑ, ΕΚΠΑ)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ (Υπ. Διδάκτωρ, ΜSc Μουσικοπαιδαγωγός)

Σε ποιους απευθύνεται

Για παιδιά ηλικίας: 12 μηνών έως 3 ετών

Περιγραφή σεμιναρίου

To family music είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην κατάρτιση για όσους/ες επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μουσική και την κίνηση στα παιδιά της βρεφικής και της πρώτης παιδικής ηλικίας συνοδεύονται από έναν από τους γονείς τους. Η απαίτηση για δημιουργία ομάδων βρεφών/νηπίων και γονέων είναι όλο και πιο συχνή. Η ενασχόληση μαζί τους είναι απαιτητική και ιδιαίτερα ευαίσθητη λόγω της σημαντικότητάς της ηλικίας και της σχέσης γονέα/παιδιού. Στην ηλικία αυτή το παιδί μαθαίνει, κυρίως, μέσα από τη μοναδική σχέση που αναπτύσσει με τους γονείς του οι οποίοι είναι «οι σημαντικοί άλλοι» της ζωής του. Μαθαίνει, επίσης να κινείται και μαθαίνει μέσα από την κίνηση. Επίσης, η αισθητηριακή του ανάπτυξη και ολοκλήρωση οδηγεί στην ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων του και απαιτεί στόχο και προαπαίτηση κάθε μαθησιακής διαδικασίας. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάση τα σύγχρονα δεδομένα παιδαγωγικής της μουσικής και του χορού, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Στόχος του family music είναι, μετά την ολοκλήρωσή του οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίζουν:

 • Βασικές γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας
 • Κοινωνικότητα, κίνηση, αντίληψη, συναισθηματική ανταπόκριση
 • Κατάλληλες δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία
 • Η λειτουργία του εγκεφάλου σε σχέση με τις τέχνες
 • Η συμβολή της μουσικής στην ανάπτυξη των εγκεφαλικών λειτουργιών
 • Η μουσική στην ψυχολογία
 • Καλές πρακτικές στη διδασκαλία της μουσικής βασισμένες στον τρόπο που λειτουργεί, αναπτύσσεται και μαθαίνει ο εγκέφαλος
 • Βασικές τεχνικές μουσικοκινητικής αγωγής
 • Βασικές τεχνικές ανάπτυξης αντιληπτικών ικανοτήτων
 • Κριτήρια επιλογής υλικού κατάλληλου
 • Τρόπους αξιοποίησης του υλικού
 • Τρόπο σκέψης οργάνωσης δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε νήπια και γονείς
 • Τρόπους διαχείρισης και ενίσχυσης της μουσικής σχέσης γονέα-παιδιού
 • Τρόπους διαχείρισης κρίσεων στην ομάδα
 • Παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για να μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες ομάδες.

Συγκεκριμένα:

 • Καλλιεργούν τις μουσικές και κινητικές δεξιότητες
 • Αναπτύσσουν εκφραστικές και δημιουργικές ικανότητες
 • Καλλιεργούν την παρατηρητικότητα και την κριτική σκέψη
 • Αναπτύσσουν την αυτοεπίγνωσή τους
 • Αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση

Το περιεχόμενο του προγράμματος του family music  βασίζεται στο συνδυασμό τεχνικών που προέρχονται από μουσικές και μουσικοκινητικές εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (Orff, Dalcroze, Kodály, Suzuki, Gordon), από το δημιουργικό χορό και την ψυχοκινητική αγωγή. Αντιμετωπίζει τη μύηση του παιδιού στο μουσικό κόσμο όπως στη μύησή του στη μητρική του γλώσσα. Εστιάζει στη σχέση νηπίου γονέα η οποία οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο, όταν απευθυνόμαστε σε αυτές τις ηλικίες. Η σχέση αυτή οδηγεί με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο στον κόσμο της τέχνης της μουσικής και του χορού. Αντιμετωπίζει την κίνηση και το χορό ως τις δύο κατ’ εξοχήν κοινωνικές τέχνες στις οποίες όλοι και όλες μπορούν να συμμετέχουν και η συμμετοχή σε αυτές οδηγεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη. Η εκπαίδευση του family music  περιλαμβάνει πρακτικό και θεωρητικό μέρος. Οργανώνεται σε τρεις ενότητές  οι οποίες αλληλοεπιδρούν και συνδέονται συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους: μουσική, κίνηση, ψυχολογία .Η ενεργή συμμετοχή απαιτεί προϋπόθεση κατανόησης των αρχών και των τεχνικών.

Πραγματοποιείται μέσα από:

 • Πρακτικά εργαστήρια
 • Διαλέξεις
 • Προβολές
 • Αναστοχαστικές συναντήσεις
 • Εποπτείες

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια εκπαίδευσης: 25 ώρες

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν υλικό ξεχωριστά για κάθε θεματική ενότητα. Στο πρόγραμμα family music μπορούν να εκπαιδευτούν  μουσικοί, γυμναστές, βρεφοκόμοι, νηπιαγωγοί και ειδικοί προσχολικής αγωγής, ειδικοί ψυχικής υγείας ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, καθώς και προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές των αντίστοιχων κλάδων. 

Σημείωση: Το σεμινάριο προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά & για παρακολούθηση εξ αποστάσεως

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.