Βρείτε Σεμινάρια

IDEC

Ηρώων Πολυτεχνείου 96, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Περιγραφή

Η IDEC A.E. είναι εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και κατάρτισης με έδρα στον Πειραιά. Η IDEC ιδρύθηκε το 1989 από στελέχη συμβούλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολύ νωρίς δραστηριοποιήθηκε στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή αγορά, αναπτύσσοντας ένα ευρώ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει:
- συμβουλευτική επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα της οργάνωσης επιχειρήσεων και διαδικασιών, ανάπτυξη συστημάτων διοίκηση και διαχείρισης και πιστοποίηση,
- συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συμβουλευτική ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
- ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και web,
- ανάπτυξη και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και e-learning.
Το πελατολόγιο της IDEC αποτελείται από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η IDEC στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων που συμμετέχει συνεργάζεται με περισσότερους από 800 φορείς από όλη την Ευρώπη και αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες.

Εκπαίδευση - κατάρτιση
Το Εκπαιδευτικό κέντρο της IDEC Α.Ε., διοργανώνει ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε ευρύ φάσμα θεμάτων:
• Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζομένους (ενδοεπιχειρησιακά ή ανοικτά).
• Εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό των εκπαιδευτικών οργανισμών, με αντικείμενο τη διοίκηση της εκπαίδευσης και παιδαγωγικά θέματα.
• Προγράμματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) ή μεικτής μάθησης, που αναφέρονται σε επαγγελματικά αντικείμενα ή στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.
Η IDEC παρέχει έναν κατάλογο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει εξατομικευμένα προγράμματα που να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας επιχείρησης.

Γιατί να επιλέξετε την IDEC για την εκπαίδευση του προσωπικού σας
Η IDEC συνδυάζει τη γνώση της αγοράς και της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι μια συμβουλευτική εταιρεία με τριαντάχρονη πορεία και μεγάλο πελατολόγιο, εξειδικευμένη σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και πιστοποίησης συστημάτων. Παράλληλα, είναι μια εταιρία με τεχνογνωσία στην εκπαίδευση ενηλίκων, που έχει προκύψει μέσα από συνεργασίες με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και Πανεπιστήμια της Ευρώπης, σε πάνω από 200 ευρωπαϊκά έργα στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Από το 2007, η IDEC οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς από το εξωτερικό και έχει φτάσει να εκπαιδεύει πάνω από 300 άτομα το χρόνο, από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτή η δραστηριότητα, πέρα από αναγνώριση της εκπαιδευτικής αξίας των προγραμμάτων μας, μας παρέχει μια πιο διευρυμένη εικόνα της εκπαίδευσης και μας επιτρέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, χρησιμοποιούμαι τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με βιωματικές δράσεις και παραδείγματα από την εμπειρία και την καθημερινή εργασία των συμμετεχόντων.

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές τεχνικές ενεργητικής μάθησης, που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη και την ιδιοκτησία της μάθησης τους, όπως:
• Πλάνο μάθησης/ Πορτφόλιο / ημερολόγιο μάθησης
• Τεχνικές εισαγωγής ενός θέματος, όπως δραστηριότητες προθέρμανσης, καταιγισμό ιδεών (Brainstorming), εννοιολογική χαρτογράφηση (mindmapping)
• Τεχνικές ανάπτυξης ενός θέματος όπως διήγηση ιστοριών, δίλημμα, επιχειρηματολογία
• Εργαστήρια, ασκήσεις και εργασίες
• Σύνθετες τεχνικές όπως παιχνίδια ρόλων, μελέτες περιπτώσεων, χαρτογράφηση κοινότητας
• Τεχνικές παιχνιδοποίησης (gamification), χωρίς και με τη χρήση λογισμικού
• Τεχνικές ανατροφοδότησης όπως το χρονικό κύκλο (circle time), τη στιγμιαία ανατροφοδότηση (flashlight feedback) και την ανατροφοδότηση πριν και μετά (feedup, feedback, feedforward)

Φροντίζουμε κάθε οργανωτική λεπτομέρεια για να κάνουμε την εκπαιδευτική εμπειρία όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και αποδοτική. Όλα τα στάδια της προετοιμασίας, της υλοποίησης της εκπαίδευσης, της ανατροφοδότησης και της κεφαλαιοποίησης της εκπαίδευσης είναι σημαντικά για μας.

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.