Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Visual Merchandising

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IDEC
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και υπαλλήλους καταστημάτων που προβάλλουν τα προϊόντα τους σε βιτρίνα. Επίσης σε διακοσμητές και ερασιτέχνες του χώρου, που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σκοπός

Με τον όρο Visual merchandising ορίζουμε την τέχνη να δημιουργεί κάποιος μια ελκυστική βιτρίνα, που θα τραβάει τους πελάτες για να αυξάνονται οι πωλήσεις (άρα και τα κέρδη) της επιχείρησης. Είναι η τέχνη της επικοινωνίας με τον δυνητικό πελάτη. Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που προσφέρει το πρόγραμμά μας, θα τον προσελκύετε να αγοράσει τα προϊόντα, που προβάλλετε. Τα μυστικά της συγκεκριμένης τέχνης (διότι περί τέχνης πρόκειται) είναι πολλά. Το E-Training Center της IDEC αποφάσισε να δημιουργήσει το πρόγραμμα σπουδών «Visual Merchandising» με σκοπό οι μελλοντικοί Visual Merchandisers να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Η IDEC δημιούργησε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Visual Merchandising» με γνώμονα, την σημερινή κατάσταση της αγοράς η οποία ευνοεί την απορρόφηση τέτοιων επαγγελματιών. Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως (e-learning) και είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για αυτοδιδασκαλία, έχει διάρκεια τριών ημερολογιακών μηνών και αντιστοιχεί σε 60 διδακτικές ώρες.
Ο απόφοιτος, ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών:
• Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις πάνω στις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου
• Θα έχουν κατανοήσει την έννοια του εμπορικού σήματος και του Brand DNA
• Θα έχουν μάθει τα συστήματα ανάλυσης χρώματος, που χρησιμοποιούνται συνήθως, θα γνωρίζουν τρόπους ανάπτυξης και εργασίας με την χρωματική έμπνευση τόσο διαισθητικά όσο και αναλυτικά
• Θα έχουν αποκτήσει τα εργαλεία, που χρειάζονται ώστε να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν συνθέσεις οπτικής προώθησης προϊόντων (Visual Merchandising) μέσα σε καταστήματα και βιτρίνες
• Θα έχουν μάθει πως να ντύνουν τα μανεκέν
• Θα έχουν κατανοήσει τι είναι η Διαχείριση του Χώρου και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ώστε ένα εμπορικό κατάστημα λιανικής να αυξήσει τις πωλήσεις και τα κέρδη του.
• Θα γνωρίζουν πώς να στήσουν μια μελέτη και με ποιο τρόπο πρέπει να διαχειριστούν ένα κατάστημα με βάση τα πρότυπα του Visual Merchandising
• Θα έχουν αποκτήσει μία γενική επισκόπηση των κατευθυντήριων γραμμών, που πρέπει να ακολουθεί ένα επιτυχημένο κατάστημα
• Θα γνωρίζουν πώς πρέπει να σχεδιάσουν και να οργανώσουν την κατάρτιση του προσωπικού τους
• Θα έχουν μάθει τρόπους να εντοπίζουν και να κατανοούν τις τάσεις της μόδας, αλλά και να τις εφαρμόζουν στον τομέα της λιανικής
• Θα έχουν μάθει πώς δημιουργείται μία συλλογή και πώς μπορούν να οριστούν τα στυλ
• Θα κατανοήσουν πώς να αναπτύξουν εκστρατείες μάρκετινγκ μέσα στο κατάστημα, που να προβάλουν στους πελάτες το εμπορικό τους σήμα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιγραφή σεμιναρίου
Το πρόγραμμα αποτελείται από δώδεκα ενότητες, οι οποίες είναι οι εξής:
ENOTHTA 1. Η συμπεριφορά του καταναλωτή
ENOTHTA 2. Κατανοώντας την έννοια του εμπορικού σήματος
ENOTHTA 3. Χρώμα
ENOTHTA 4. Οι παράμετροι του Visual Merchandising
ENOTHTA 5. Πως να ντύσετε ένα μανεκέν
ENOTHTA 6. Διαχείριση του χώρου
ENOTHTA 7. Συντήρηση - τακτοποίηση καταστήματος (Trimming)
ENOTHTA 8. Κατευθυντήριες γραμμές
ENOTHTA 9. Οδηγίες κατάρτισης στο Visual Merchandising
ENOTHTA 10. Δουλεύοντας με τις τάσεις της μόδας
ENOTHTA 11. Συλλογή (collection)
ENOTHTA 12. Σχέδιο δράσης μάρκετινγκ

Μεθοδολογία: Το πρόγραμμα είναι εξ’ αποστάσεως και περιλαμβάνει: Σειρά εκπαιδευτικών videos, εργασιών και ασκήσεων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Το πρόγραμμα είναι αμιγώς e-learning
Διάρκεια τριών ημερολογιακών μηνών από την στιγμή της εγγραφής. Ενάρξεις σε όλους τους μήνες του ημερολογιακού έτους. 60 διδακτικές ώρες
Ατομικοί κωδικοί για πρόσβαση 24/7 σε online εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης 60 ωρών.
Για επιπλέον συμμετέχοντες από τον ίδιο οργανισμό, θα γίνεται έκπτωση 15% από το δεύτερο άτομο και άνω.

Κόστος Συμμετοχής

120€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.