Βρείτε Σεμινάρια
x

iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Κυπρίων Αγωνιστών 79, Μαρούσι, 15 126, Άγιος Δημήτριος, ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή

Η Innovative Business Consulting & Learning - iBcl είναι μια εταιρεία στελεχωμένη με διακεκριμένους συμβούλους που προέρχονται από το δυναμικό συμβουλευτικών εταιρειών με μεγάλη εμπειρία και κύρος στην αγορά.
Η iBcl προχωρεί ένα ακόμη βήμα μπροστά την εφαρμοσμένη εκπαίδευση:

Σε κάθε σεμινάριό μας θα παρέχεται η δυνατότητα, σε κάθε συμμετέχοντα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει επίσκεψη αξιολόγησης στην επιχείρησή του προκειμένου να μελετηθούν οι αντίστοιχες λειτουργίες της επιχείρησης και να προταθούν βελτιωτικές δράσεις και εφαρμογές κατάλληλων εργαλείων.

Συνεργάτες
Η iBcl εξασφάλισε μεταξύ άλλων τη συνεργασία των κορυφαίων εισηγητών στους αντίστοιχους τομείς όπως:
Thomas Tannel, Πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας CATTAN Services: Logistics
Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος AQS: Θέματα Business Planning και Reengineering
Ιωάννης Κριτσωτάκις, Συγγραφέας βιβλίων Επικοινωνίας με μεγάλη Διδακτική εμπειρία
Νικόλαος Σιγανός, Ειδίκευση σε θέματα Πωλήσεων, Management και Coaching
Θαλής Κουτούπης, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία
Παύλος Δόικος, Ειδικός σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θεόδωρος Παπαγλάστρας, Διευθυντής Logistics σε μεγάλη Διεθνή Εταιρεία
Δημήτρης Χατζηγιαννάκης, Σύμβουλος Πληροφορικής Συστημάτων SAP, Διευθύνων Σύμβουλος της Agile AE
Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος με εξειδίκευση στη Διοίκηση των Οικονομικών Λειτουργιών & τον Εσωτερικό Έλεγχο

Υπηρεσίες
Τα στελέχη της iBcl έχουν μεγάλη εμπειρία και υλοποιούν Έργα στα παρακάτω αντικείμενα:
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Ανασχεδιασμός Διεργασιών
Οικονομικός Σχεδιασμός
Οργάνωση Οικονομικών Λειτουργιών
Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 17025 κα)
Οργάνωση και Βελτίωση Παραγωγής
Διαχείριση Αποθεμάτων και Οργάνωση Αποθηκών
Εγκατάσταση Συστημάτων Management Reporting
Εγκατάσταση Συστημάτων Εσωτερικής Επικοινωνίας & Βελτίωσης Παραγωγικότητας
Υποστήριξη στη Διαχείριση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

E-Learning

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.