Μαρία Δανάσκου
Πιστοποιημένη Βοηθός Διοίκησης/Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Εισηγήτρια σεμιναρίων Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Ανώτ. Στελεχών
email

Η Μαρία Δανάσκου είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ), εγκεκριμένη εισηγήτρια ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ και διαθέτει εκτενή εκπαίδευση/κατάρτιση σε προγράμματα γραμματειακής υποστήριξης καθώς επίσης και σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής, κ.λπ.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της Διοικητικής/Γραμματειακής Υποστήριξης, είναι Πιστοποιημένη Βοηθός Διοίκησης (από την ACTA) και έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε Πράξεις/Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ. Επίσης, ανήκει στο δυναμικό εθελοντών εισηγητών/εκπαιδευτών μίας βραβευμένης κοινωνικής πρωτοβουλίας η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ανέργων.