Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Συμβουλευτική - Μετεκπαιδεύσεις (33)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 03/09/2022
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση με το γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας και με τις θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται . Θα αναλυθούν η γνωσιακή θεωρία, το γνωσιακό προφίλ, τα διαγνωστικά κριτήρια και οι ...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 04/09/2022
Το σεμινάριο αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και διδασκαλία σε βασικές τεχνικές που χρειάζεται ο ειδικός για να προσεγγίσει τον άνθρωπο που ζητά την επαγγελματική ...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 04/09/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στη θεωρία των οικογενειακών συστημάτων και η κατανόηση των βασικών εννοιών, καθώς και η εκμάθηση του γενεογράμματος, ως θεραπευτικό εργαλείο στην αναζήτηση της πορείας ζωής...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 06/09/2022
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τη χρήση του διαγνωστικού εργαλείου DSM και η εξοικείωση με την κλινική συνέντευξη με βάση αυτό....
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 07/09/2022
Το σεμινάριο είναι ανοιχτό και απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη βιωματική εμπειρία, μέσα από την οποία θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, θα έρθουν σε επαφή με την ομάδα και θα αναπτύξουν το...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 11/09/2022
Βασικά θέματα που θα συζητηθούν στο σεμινάριο είναι η κλινική εικόνα του ατόμου που πάσχει από διατροφική διαταραχή, η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση μέσω του γνωσιακού- συμπεριφορικού μοντέλου....
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 14/09/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αδρή περιγραφή της εικόνας της ασθένειας, σε ότι αφορά τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν, και η παροχή εναλλακτικών τρόπων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ασθενούς αλλά...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 15/09/2022
Στο παρόν σεμινάριο θα αναφερθούμε στην κατάθλιψη αλλά και στις άλλες διαταραχές διάθεσης, τις σύγχρονες παρεμβάσεις και κάποιες γενικές αρχές για τη θεραπεία της κατάθλιψης....
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 17/09/2022
Οι ψυχικές διαταραχές έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων σήμερα. Πλέον έχουμε εξοικειωθεί με τις πιο γνωστές από αυτές είτε από προσωπικό βίωμα, είτε από ανθρώπους στον στενό μας περίγυρο, είτε από γνωστούς...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 20/09/2022
Στόχος του σεμιναρίου είναι να γνώρίσουμε σε βάθος το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, ποιοί είναι οι μύθοι και ποιές είναι οι αλήθειες σε μία βίαιη σχέση, πώς μπορούν οι γυναίκες που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας να βοηθηθούν και να...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 21/09/2022
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για τους κινδύνους που ελλοχεύει η μη σωστή χρήση του διαδικτύου....
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 22/09/2022
Η ψύχωση είναι μια διαταραχή στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου. Σχιζοφρένεια είναι ο όρος που χρησιμοποιείται όταν τα ψυχωσικά επεισόδια διαρκούν για μακρό χρονικό διάστημα. Η ιατρική επιστήμη μπορεί να δώσει αρκετές απαντήσεις ...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 25/09/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλυθούν τα βήματα του πένθους καθώς και στρατηγικές διαχείρισής του τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά....
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 27/09/2022
Η Διαταραχή Πανικού πλήττει στις μέρες μας όλο και περισσότερους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και τόπου διαμονής. Το σεμινάριο αυτό θα αναλύσει τα συμπτώματα, την αιτιολογία και την ενδεδειγμένη παρέμβαση στις κρίσεις, εξηγώντας...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
E-Learning 28/09/2022
Το παρόν σεμινάριο έχει σαν στόχο να γίνει μια εισαγωγή στην έννοια της ψυχοπαθολογίας, τις διαγνωστικές κατηγορίες, την συμπτωματολογία της κάθε διαταραχής αλλά και τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις....
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 08/10/2022

Marte Meo Therapist

Live E-Learning
08/10/2022
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Marte Meo Therapist είναι ένα εντατικό πρόγραμμα για την κατάκτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης και της συμβουλευτικής Marte Meo. Επιτρέπει στον επαγγελματία...
Διοργανωτής: Marte Meo Hellas
Live E-Learning 08/10/2022
Στόχος του σεμιναρίου είναι η συμβουλευτική γονέων με έμφαση στη διαχείριση βασικών θεμάτων της παιδικής ηλικίας....
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 08/10/2022
Με το πέρας του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να εξασκήσουν με ασφάλεια και δεοντολογία το επάγγελμα του γνωσιακού συμπεριφορικού κλινικού υπνοθεραπευτή, όντας σε θέση να εφαρμόζουν με επιτυχία τις βασικές αρχές της γνωσιακής συμπεριφορικ...
Διοργανωτής: Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας
Live E-Learning 10/10/2022
Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μπορεί ο ειδικός να εφαρμόσει άμεσα τις γνώσεις από την εκπαίδευση στο χώρο που εργάζεται ή θα εργαστεί. Η 8μηνη διάρκεια του έχει αξιολογηθεί ως ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες απ...
Διοργανωτής: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - Θεραπευτικό και εκπαιδευτικό κέντρο
Live E-Learning 13/10/2022
Ο όρος προσωπικότητα αναφέρεται στο σύνολο των χαρακτηριστικών ενός ατόμου, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής του, τις διαπροσωπικές του σχέσεις και γενικότερα την προσαρμογή του στο περ...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 15/10/2022
Βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής: ενεργειακή ακρόαση, θεωρητικές θεωρητικές προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας/συμβουλευτικής, (ΔΕΠ-Υ) κατανοώντας τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας...
Διοργανωτής: Το Πολύτεχνο
Live E-Learning 16/10/2022
To πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και ειδικούς ψυχικής υγείας και άλλων επιστημών, αλλά και εν γένει σε όποιον ενδιαφέρεται για επιμόρφωση σε θέματα ψυχικής υγείας...
Διοργανωτής: Περί Ψυχής - Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο από τη Διεθνή Ένωση Συμβουλευτικής
Live E-Learning 19/10/2022
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλλιεργήσει την ανάπτυξη της ψυχαναλυτικής σκέψης και την εφαρμογή της στην ψυχοθεραπευτική εργασία, τόσο με ενήλικες, όσο με παιδιά και εφήβους....
Διοργανωτής: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
E-Learning 20/10/2022
Ένα εισαγωγικό σεμινάριο όπου θα δοκιμάσουμε να προσεγγίσουμε τις δομικές αρχές της Ψυχαναλυτικής θεωρίας, στην απαρχή αλλά και την εξέλιξή τους, μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις των κύριων εκπροσώπων της – αλλά και το πώς εμφανίζονται και ...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 21/10/2022
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ποιοτική εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές με δεξιότητες και γνώσεις...
Διοργανωτής: Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 22/10/2022
Θα γίνει η εισαγωγή σε σχέση με την LGBTQ2+ κοινότητα. Συγκεκριμένα, στην πρώτη συνάντηση θα μιλήσουμε για βιολογικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές θεωρίας σεξουαλικότητας, την ετεροκανονικότητα...
Διοργανωτής: Περί Ψυχής - Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο από τη Διεθνή Ένωση Συμβουλευτικής
Live E-Learning 22/10/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση σημαντικών και εξειδικευμένων γνώσεων στην παιδοψυχολογία και η παρουσίαση με τρόπο αναλυτικό και εμπεριστατωμένο όλων των σταδίων ανάπτυξης του παιδιού από την εμβρυική μέχρι τη μετεφηβική ηλικία. Έμφαση δίνεται...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 22/10/2022
Το πρόγραμμα στοχεύει -στη θεωρητική ενδυνάμωση των επιμορφούμενων, όσον αφορά την επιστήμη της συμβουλευτικής, και στην παρουσίαση των κυριότερων σχολών σκέψης, τόσο της ατομικής, όσο και των ομαδικών μεθοδολογιών , στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης...
Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Live E-Learning 24/10/2022
Το Professional Diploma στη Συμβουλευτική Σχέσεων & Ζευγαριών είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που προετοιμάζει τους σπουδαστές με την απαραίτητη γνώση της θέσης ενός υγιούς «Εγώ» μέσα στο «Εμείς» και εξετάζει πώς οι πρώιμ...
Διοργανωτής: Mediterranean Professional Studies
Live E-Learning 24/10/2022
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μια διεξοδική κάλυψη των θεωριών της ψυχαναλυτικής-ψυχοδυναμικής προσέγγισης, μέσω των οποίων θα εξερευνηθεί η εφαρμογή της, τόσο στο κλινικό περιβάλλον, όσο και στον πολιτισμό και την κοινωνία....
Διοργανωτής: Mediterranean Professional Studies