Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (10)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
E-Learning 27/6/2024
Σε αυτό το σεμινάριο θα σας εξηγηθεί με απλά λόγια η έννοια των λειτουργικών τροφίμων (functional foods) και θα αναλυθούν τα βασικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθούν οι ομάδες “έρευνας και ανάπτυξης” των εταιρειών (Research and Development, R&D) για τον...
TUV HELLAS
E-Learning 27/6/2024
Παρακολουθώντας το σεμινάριο αυτό, θα κατανοήστε πώς να δημιουργήσετε, να παρακολουθείτε και να βελτιώνετε συνεχώς την Κουλτούρα Ασφάλειας Τροφίμων στις επιχειρήσεις....
TUV HELLAS
Live E-Learning 27/6/2024
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σε θέματα μικροβιολογίας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, νομοθεσίας που σχετίζεται με μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα καθώς και τρόπους ελέγχου & αντιμετώπισης των μικροβίων...
Χορηγοί ενότητας
Live E-Learning 1/7/2024
Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Νέο Πρότυπο ISO 22000:2018...
Live E-Learning 4/7/2024
Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής. Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών. Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων...
TUV HELLAS
E-Learning 15/7/2024
Το σεμινάριο FSSC 22000 V6 - Νέα έκδοση του Σχήματος ασφάλειας τροφίμων, έχει ως στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα θέματα που αφορούν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων (FSSC) σύμφωνα με την έκδοση 6 του πρότυπου. Συγκεκριμένα το σεμινάριο...
TUV HELLAS
Live E-Learning 22/7/2024
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCΑ. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 22000:2005 IRCA Course No. A17362). Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό...
TUV HELLAS
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:18 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο εφοδιασμός του σύγχρονου καλλιεργητή με όλες τις γενικές και ειδικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια, συλλογή, μεταποίηση και εμπορία των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών...
StartLearn
Live E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Live E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
O Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining είναι εξειδικευμένο Κέντρο σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης Προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΕΦΕΤ....
EUROTraining

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Το Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000), το σύστημα HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) και το FSSC (Food Safety System Certification) αποτελούν διεθνή πιστοποιητικά τα οποία εξασφαλίζουν την υποχρεωτική ασφάλεια των τροφίμων και αξιολογούν τα συστήματα διαχείρισής της. Παρακολουθώντας τα σεμινάρια για υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων θα εκπαιδευτείτε στις πιστοποιήσεις οι οποίος εφαρμόζονται υποχρεωτικά για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του καταναλωτή.