Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Συντήρηση, Ηλεκτρολογικά

Συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Singularis
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
30/10/2021 έως 31/10/2021
12 ώρες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
13/11/2021 έως 14/11/2021
12 ώρες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
27/11/2021 έως 28/11/2021
12 ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών & Αιολικών πάρκων.

ΣΚΟΠΟΣ

Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγράμματα προληπτικής συντήρησης για μηχανήματα και βιομηχανικό εξοπλισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Τύποι Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
• Ορισμοί
• Τύποι Η/Μ εγκαταστάσεων
• Τμήματα Η/Μ εγκαταστάσεων
• Διάρκεια & τύποι ζωής Η/Μ εγκαταστάσεων

Στοιχειά Η/Μ Εγκατάστασης
• Παραλαβή Η/Μ εγκατάστασης
• Σύστημα Έντυπων Η/Μ εγκατάστασης
• Τυπολογία εξοπλισμού
• Οικονομική ανάλυσης συστημάτων Η/Μ εγκατάστασης

Συντήρηση
• Ορισμοί συντήρησης,
• Ανάλυση κόστους συντήρησης,
• Μέθοδος επιλογής τύπου συντήρησης,
• Σχηματισμών προγραμμάτων συντήρησης,
• Συστήματα συντήρησης,

Συντήρηση συστήματος έλεγχου-SCADA-DCS
• Ορισμοί
• Ανάλυση υποσυστημάτων,
• Συντήρηση υποσυστημάτων
• Στάθμες ασφαλείας ανταλλακτικών
• Συντήρηση συστήματος έλεγχου προστασίας & αυτοματισμού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλα τα σεμινάρια του φορέα SINGULARIS μπορούν να εκτελεστούν και από απόσταση σε χρόνο που καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Διάρκεια: 12 ώρες,

Παροχές Σεμιναρίου
Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας