Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Singularis
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
08/06/2024 έως 09/06/2024
12 ώρες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
22/06/2024 έως 23/06/2024
12 ώρες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
06/07/2024 έως 07/07/2024
12 ώρες
12 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 09/06/2024
12 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 23/06/2024
12 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 07/07/2024

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών & Αιολικών πάρκων.

Σκοπός

Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγράμματα προληπτικής συντήρησης για μηχανήματα και βιομηχανικό εξοπλισμό.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Τύποι Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Ορισμοί
 • Τύποι Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Τμήματα Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Διάρκεια & τύποι ζωής Η/Μ εγκαταστάσεων

Στοιχειά Η/Μ Εγκατάστασης

 • Παραλαβή Η/Μ εγκατάστασης
 • Σύστημα Έντυπων Η/Μ εγκατάστασης
 • Τυπολογία εξοπλισμού
 • Οικονομική ανάλυσης συστημάτων Η/Μ εγκατάστασης

Συντήρηση

 • Ορισμοί συντήρησης
 • Ανάλυση κόστους συντήρησης
 • Μέθοδος επιλογής τύπου συντήρησης
 • Σχηματισμών προγραμμάτων συντήρησης
 • Συστήματα συντήρησης

Συντήρηση συστήματος έλεγχου-SCADA-DCS

 • Ορισμοί
 • Ανάλυση υποσυστημάτων
 • Συντήρηση υποσυστημάτων
 • Στάθμες ασφαλείας ανταλλακτικών
 • Συντήρηση συστήματος έλεγχου προστασίας & αυτοματισμού

Πληροφορίες συμμετοχής

Όλα τα σεμινάρια του φορέα SINGULARIS μπορούν να εκτελεστούν και από απόσταση σε χρόνο που καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Διάρκεια: 12 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου
Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε pdf, τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα  με το αντικείμενο  ηλεκτρονικά εγχειρίδια.  Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.