Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Singularis
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
03/12/2022 έως 04/12/2022
12 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
17/12/2022 έως 18/12/2022
12 ώρες
12 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 04/12/2022
12 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 18/12/2022

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών & Αιολικών πάρκων.

Σκοπός

Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγράμματα προληπτικής συντήρησης για μηχανήματα και βιομηχανικό εξοπλισμό.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Τύποι Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Ορισμοί
 • Τύποι Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Τμήματα Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Διάρκεια & τύποι ζωής Η/Μ εγκαταστάσεων

Στοιχειά Η/Μ Εγκατάστασης

 • Παραλαβή Η/Μ εγκατάστασης
 • Σύστημα Έντυπων Η/Μ εγκατάστασης
 • Τυπολογία εξοπλισμού
 • Οικονομική ανάλυσης συστημάτων Η/Μ εγκατάστασης

Συντήρηση

 • Ορισμοί συντήρησης
 • Ανάλυση κόστους συντήρησης
 • Μέθοδος επιλογής τύπου συντήρησης
 • Σχηματισμών προγραμμάτων συντήρησης
 • Συστήματα συντήρησης

Συντήρηση συστήματος έλεγχου-SCADA-DCS

 • Ορισμοί
 • Ανάλυση υποσυστημάτων
 • Συντήρηση υποσυστημάτων
 • Στάθμες ασφαλείας ανταλλακτικών
 • Συντήρηση συστήματος έλεγχου προστασίας & αυτοματισμού

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 12 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου
Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.