Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Αυτοματισμοί / PLC

PLC - TIA PORTAL

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Αυτοματισμοί / PLC

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς συντηρητές ή προϊσταμένους τμημάτων συντήρησης, οι οποίοι ασχολούνται με αυτοματοποιημένα συστήματα και είναι γνώστες του ηλεκτρολογικού σχεδίου και, γενικότερα, της φιλοσοφίας των αυτοματισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση η ικανότητα χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΣΚΟΠΟΣ

Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ό,τι αφορά τη συντήρηση μιας εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της σειράς S7. Ειδικότερα, το σεμινάριο εστιάζεται στη δομή ενός σταθμού, στην διευθυνσιοδότηση των μεταβλητών μιας εφαρμογής, στον εντοπισμό των μεταβλητών εισόδου - εξόδου πάνω στο σταθμό, στις βασικές διαφορές μεταξύ των OB - FC - FB - DB, στην κατανόηση της λειτουργίας ενός προγράμματος και, επομένως, στην κατανόηση των βασικών εντολών προγραμματισμού, καθώς επίσης και στη χρήση των εργαλείων Hardwareconfiguration, Monitor, Variabletable, Symboltable, Upload, Download, Archive και Retrieve ενός project.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το ΤΙΑ PORTAL (Totally Integrated Automation) είναι το νέο Software πακέτο της Siemens το οποίο παρέχει συγκεντρωμένα σε μια πολυσύνθετη software πλατφόρμα τις απαιτούμενες λειτουργίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των εφαρμογών στο πεδίο των αυτοματισμών. Μέσα στο ΤΙΑ PORTAL μπορούμε να διαμορφώσουμε και να προγραμματίσουμε σταθμούς των PLC από την σειρά S7-1200, S7-1500, S7-300 και S7-400. Μέσα στο ίδιο Software πακέτο έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε δίκτυα επικοινωνίας, να προγραμματίσουμε οθόνες, καθώς επίσης και εφαρμογές με Drivers.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Εισαγωγή: Πλεονεκτήματα, βασικά χαρακτηριστικά
• Κύκλος λειτουργίας ενός PLC
• Δομή ενός σταθμού και βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας
• Διευθυνσιοδότηση στη Step 7
• Ονοματολογία στη Step 7
• Μπλοκ προγραμματισμού στη Step 7
• TIA PORTAL παρουσίαση, βασικά εργαλεία
• Hardware configuration
• Εργαλεία Save and Compile, Up Load Station, Down Load Station
• Βασικές εντολές Bit λογικής
• Μνήμες SR & RS
• Monitor, παρακολούθηση προγράμματος, OnLine σύνδεση της συσκευής προγραμματισμού
• Μετατροπές προγράμματος: Μεθοδολογία σε OffLine και ON Line κατάσταση
• Variabletable πού και πώς χρησιμοποιείτε, εντολές Modify και Force
• Symboltable, διευθυνσηοδότηση μέσω γενικών συμβόλων
• Εντολές παρυφής
• Εντολές load και transfer και η λειτουργία των καταχωρητών ACU1 & ACU2 στην σειρά S7 - 300
• Εντολές σύγκρισης
• Χρονικά
• Εντολές βασικών μαθηματικών πράξεων
• Απαριθμητές
• Δομή και διαμόρφωση Profinet δικτύου επικοινωνίας

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας