Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

PLC - TIA PORTAL

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ
19/04/2023 έως 21/04/2023
24 ώρες
ΒΟΛΟΣ
02/05/2023 έως 04/05/2023
24 ώρες
24 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 04/05/2023

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς συντηρητές ή προϊσταμένους τμημάτων συντήρησης, οι οποίοι ασχολούνται με αυτοματοποιημένα συστήματα και είναι γνώστες του ηλεκτρολογικού σχεδίου και, γενικότερα, της φιλοσοφίας των αυτοματισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση η ικανότητα χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σκοπός

Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ό,τι αφορά τη συντήρηση μιας εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της σειράς S7. Ειδικότερα, το σεμινάριο εστιάζεται στη δομή ενός σταθμού, στην διευθυνσιοδότηση των μεταβλητών μιας εφαρμογής, στον εντοπισμό των μεταβλητών εισόδου - εξόδου πάνω στο σταθμό, στις βασικές διαφορές μεταξύ των OB - FC - FB - DB, στην κατανόηση της λειτουργίας ενός προγράμματος και, επομένως, στην κατανόηση των βασικών εντολών προγραμματισμού, καθώς επίσης και στη χρήση των εργαλείων Hardwareconfiguration, Monitor, Variabletable, Symboltable, Upload, Download, Archive και Retrieve ενός project.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το ΤΙΑ PORTAL (Totally Integrated Automation) είναι το νέο Software πακέτο της Siemens το οποίο παρέχει συγκεντρωμένα σε μια πολυσύνθετη software πλατφόρμα τις απαιτούμενες λειτουργίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των εφαρμογών στο πεδίο των αυτοματισμών. Μέσα στο ΤΙΑ PORTAL μπορούμε να διαμορφώσουμε και να προγραμματίσουμε σταθμούς των PLC από την σειρά S7-1200, S7-1500, S7-300 και S7-400. Μέσα στο ίδιο Software πακέτο έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε δίκτυα επικοινωνίας, να προγραμματίσουμε οθόνες, καθώς επίσης και εφαρμογές με Drivers.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 •  Εισαγωγή: Πλεονεκτήματα, βασικά χαρακτηριστικά
 •  Κύκλος λειτουργίας ενός PLC
 •  Δομή ενός σταθμού και βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας
 •  Διευθυνσηοδότηση στη Step 7
 •  Ονοματολογία στη Step 7
 •  Μπλοκ προγραμματισμού στη Step 7
 •  TIA PORTAL παρουσίαση, βασικά εργαλεία
 •  Hardware configuration
 •  Εργαλεία Save and Compile, Up Load Station, Down Load Station
 •  Βασικές εντολές Bit λογικής
 •  Μνήμες SR & RS
 •  Monitor, παρακολούθηση προγράμματος, On Line σύνδεση της συσκευής προγραμματισμού
 •  Μετατροπές προγράμματος: Μεθοδολογία σε Off Line και ON Line κατάσταση
 •  Variable table πού και πώς χρησιμοποιείτε, εντολές Modify και Force
 •  Symbol table, διευθυνσηοδότηση μέσω γενικών συμβόλων
 •  Εντολές παρυφής
 •  Εντολές load και transfer και η λειτουργία των καταχωρητών ACU1 & ACU2 στην σειρά S7 - 300
 •  Εντολές σύγκρισης
 •  Χρονικά
 •  Εντολές βασικών μαθηματικών πράξεων
 •  Απαριθμητές
 •  Δομή και διαμόρφωση Profinet δικτύου επικοινωνίας

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.