Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Γραμματειακή Υποστήριξη

Senior Executive Management Secretary - Τομέας Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Computer Start
ΑΘΗΝΑ
24/10/2019
ΑΘΗΝΑ
21/11/2019
ΑΘΗΝΑ
12/12/2019

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ο Τομέας εκπαίδευσης Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ΙΕΚ, Αποφοίτους Λυκείου που με προϋπηρεσία ή χωρίς προϋπηρεσία σε θέση Γραμματείας Διοίκησης ή Διεύθυνσης θέλουν να εφοδιάσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο συγκεκριμένος Τομέας Εκπαίδευσης Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο απόφοιτος να αποκτήσει και να πιστοποιήσει τις ικανότητες - δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με την Διεύθυνση & Διοίκησης της Γραμματείας.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στα θέματα που αφορούν την λειτουργία της Γραμματειακής υποστήριξης, και να εφοδιαστούν με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές έτσι ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας σε θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Διοίκησης ή Διεύθυνσης ή ως Υπάλληλοι Γραφείου.
Στόχος της εκπαίδευσης είναι: να διασφαλίσουν το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο της γραμματειακής εξυπηρέτησης προκειμένου να εργαστούν σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα & τη δεξιότητα που απαιτεί η θέση στο χώρο εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο Τομέας Εκπαίδευσης Senior Executive Management Secretary απευθύνεται σε Γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης αλλά και άλλων τμημάτων της επιχείρησης που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προωθήσουν την καριέρα τους και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις της αγοράς. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσους σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.
Οι επιτακτικές ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, μας οδήγησαν στη δημιουργία του Τομέα Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης (Senior Executive Management Secretary). Ο Τομέας εκπαίδευσης Γραμματέας Διοίκησης & Διεύθυνσης διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής υποστήριξης.

Θεματικές ενότητες:
1. Οργάνωση & Διαχείριση Γραφείου
2. Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
3. Ηλεκτρονική Δακτυλογραφία (τυφλό σύστημα Ελληνικού - Αγγλικού πληκτρολογίου)
4. Εμπορική Αλληλογραφία
5. Δημόσιες Σχέσεις
6. Κώδικας Δεοντολογίας
7. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
8. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
9. Επικοινωνία & Εργασιακές Σχέσεις
10. Εξυπηρέτηση του Πελάτη
11. Τεχνικές Πωλήσεων
12. Τηλεφωνική Επικοινωνία
13. Διαχείριση Παραπόνων
14. Διαχείριση Χρόνου
15. Γλώσσα Σώματος
16. Βασικό Marketing
17. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
18. Έρευνα Αγοράς
19. Ανάπτυξη Πωλήσεων
20. Skype
21. Drobox
22. English for Secretarial
23. ΧΡΗΣΗ Η/Υ
•Windows 7
•Word 2007 - 10
•Excel 2007 -10
•Access 2007 - 10
•Power Point 2007 -10
•Outlook 2007 - 10
•Internet Explorer 8, Firefox, Google Chrome

Πιστοποίηση
Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης
Certified Secretaries Management Assistants – CSMA
ΔΩΡΕΑΝ – Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Certified Computer User – CCU
Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά εργασίας, το CCU αποτελεί το απαραίτητο προσόν τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Διάρκεια 9 μήνες 9 ώρες εβδομαδιαία.
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή

Πληροφορίες
-Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας