Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

Οπτικός Έλεγχος (VT) με δυνατότητα Πιστοποίησης

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ
12/04/2021 έως 16/04/2021
40 ώρες
ΑΘΗΝΑ
10/05/2021 έως 14/05/2021
40 ώρες
ΒΟΛΟΣ
28/06/2021 έως 02/07/2021
40 ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί που θα ήθελαν να πιστοποιηθούν κατά ΕΝ 473 ή κατά SNT-TC-IA ή κατά PCN LEVEL II στη μέθοδο του οπτικού ελέγχου.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση του οπτικού ελέγχου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1 SNT-TC-1A (Level II) 40 ώρες
2 EN-ISO 9712 (Level II) 40 ώρες
3 PCN (Level II) 40 ώρες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 •  Εισαγωγή στον οπτικό έλεγχο - ορισμοί - ιστορία - γενική επισκόπηση οπτικού ελέγχου
 •  Φυσική του φωτός
 •  Το μάτι και η όραση
 •  Συνθήκες περιβάλλοντος
 •  Πηγές φωτός
 •  Οπτικά βοηθήματα
 •  Εξοπλισμός μετρήσεων
 •  Μετρητές θερμοκρασίας
 •  Συνθήκες επιφάνειας
 •  Διαδικασίες ελέγχων
 •  Καταγραφή και αναφορά
 •  Ορισμοί
 •  Πρακτική άσκηση, ανίχνευση σφαλμάτων με τη μέθοδο του οπτικού ελέγχου
 •  Γραπτές οδηγίες για τον Επιθεωρητή Επιπέδου Ι
 •  Σύνταξη έκθεσης αναφοράς - τεκμηρίωση κατά SNT-TC-1A ή κατά EN-ISO 9712 ή κατά PCN
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας