Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Μαγνητικά Σωματίδια (MT). Με δυνατότητα πιστοποίησης κατά EN-ISO 9712 ή SNT-TC-1A ή PCN (LEVEL II)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί που θα ήθελαν να πιστοποιηθούν κατά EN-ISO 9712 ή κατά SNT-TC-1A ή κατά PCN LEVEL II στη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων.

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση των μαγνητικών σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα, στο σεμινάριο θα καλυφθεί η χρήση φθορίζουσας και μη φθορίζουσας μελάνης και σκόνης, η χρήση ηλεκτρομαγνητικών ζυγών και ηλεκτρομαγνητικού πάγκου εργασίας και ο έλεγχος ποιότητας αναλώσιμων. Επιπλέον θα γίνει πλήρης θεωρητική κατάρτιση στην συγγραφή αναφοράς επιθεώρησης, στην παροχή γραπτών οδηγιών προς επιθεωρητές επιπέδου 1, ενώ επίσης καλύπτονται και οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας. Τα παραπάνω συμπληρώνονται με τις αναγκαίες γνώσεις ηλεκτρομαγνητισμού για την πλήρη κατανόηση της μεθόδου.

Περιγραφή σεμιναρίου

# Πιστοποίηση κατά Διδακτικές Ώρες
1 SNT-TC-1A (Level II)
2 EN-ISO 9712 (Level II)
3 PCN (Level II)

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 •  Βασικές  αρχές  ελέγχου με μαγνητικά σωματίδια
 •  Μαγνητικές δυναμικές γραμμές
 •  Χαρακτηριστικά υλικών - μαγνητική διαπερατότητα
 •  Μαγνητική υστέρηση
 •  Μαγνητική ροή (Φ) και πυκνότητα μαγνητικής ροής (Β)
 •  Ένταση μαγνητικού πεδίου (Η) ή μαγνητική διέγερση ή μαγνητίζον πεδίο
 •  Συνεκτικό πεδίο
 •  Βρόγχος μαγνητικής υστέρησης
 •  Διείσδυση μαγνητικής ροής - διαρροή ροής
 •  Ηλεκτρομαγνητισμός
 •  Θέματα που αφορούν τον έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια
 •  Περιορισμοί, γενικές εκτιμήσεις, κατάσταση επιφανειών
 •  Μέθοδοι και εξοπλισμός μαγνήτισης
 •  Μόνιμοι μαγνήτες - Ηλεκτρομαγνητικά ζεύγη - Ροή ρεύματος
 • Μέσα ανίχνευσης
 •  Ξηρές σκόνες, μελάνια, εκτιμήσεις Υ&Α
 •  Συνθήκες παρατήρησης
 •  Μη φθορίζοντα/φθορίζοντα μελάνια και σκόνες, φωτόμετρα/ραδιόμετρα, ασφάλεια, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
 •  Απομαγνήτιση
 •  Δείκτες μαγνητικού πεδίου
 •  Φορητά όργανα μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου
 •  Δείκτης πεδίου ASME
 •  Διεισδυτόμετρο BERTHOLD & Μετρητές  φαινομένου HALL
 •  Είδη ρευμάτων
 •  Κανονισμοί COSHH
 •  Άσκηση για εντοπισμό σφαλμάτων σε πρότυπα δοκίμια με τη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων
 •  Γραπτές οδηγίες για τον Επιθεωρητή Επιπέδου Ι
 •  Σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων σύμφωνα με το πρότυπο SNT-TC-1A ή κατά EN-ISO 9712 ή κατά PCN

Πληροφορίες συμμετοχής

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

19/2/24 ΑΘΗΝΑ

10/6/24 ΑΘΗΝΑ

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.