Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πνευματικοί Αυτοματισμοί

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Σε ποιους απευθύνεται

Σε τεχνίτες εταιριών που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τους Πνευματικούς Αυτοματισμούς και τη συντήρησή τους, σε εργοδηγούς ακόμη και σε μηχανικούς που θα ήθελαν μια πρακτική, συνοπτική και εφαρμοσμένη γνώση του θέματος.

Σκοπός

Ο εκπαιδευόμενος μετά το τέλος της εκπαίδευσής του, να είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίζει και να σχεδιάζει όλα τα πνευματικά δομικά στοιχεία σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
• Σχεδιάζει απλά και να αναλύει/ερμηνεύει πνευματικά κυκλώματα με συμβολική παρουσίαση κατά CETOP/ISO.
• Αναγνωρίζει τα μέρη που υπόκεινται σε φθορά των πνευματικών στοιχείων.
• Να εκτελεί εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Έννοιες, ορισμοί
• Εισαγωγή στην Παραγωγή & Διανομή Πεπιεσμένου Αέρα. Διαρροές
• Τα δομικά πνευματικά στοιχεία
• Πνευματικοί κύλινδροι, διάφορες βαλβίδες (διανομείς, βαλβίδες πιέσεως, στραγγ.) εξαρτήματα επεξεργασίας σήματος, τερματικά
• Διακόπτες, μπουτόν, βαλβίδες χρονικής καθυστέρησης, κλπ.
• Συμβολικό σχέδιο κατά CETOP και ISO 1219
• Λογικοί τελεστές/λογικές πύλες (AND, OR, NAND) και Πνευματικές μνήμες
• Σχεδίαση, ανάλυση και πραγματοποίηση πνευματικών κυκλωμάτων σε εκπαιδευτική μονάδα
• Συντήρηση πνευματικών δομικών στοιχείων

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.